Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 21

2001

```

Můj Milovaný Nejvyšší,

Bez Tvých usmívajících Očí

jsem zcela ztracen.

"Mé dítě,

Já jsem zcela ztracen

bez lásky tvého srdce." ```

2002

```

Bůh hubuje slabým duším,

že neuspěly pro Jeho úspěšné

projevení na zemi.

Toto je přímá zpráva,

kterou hledající dostal

ze země duší. ```

2003

```

Bůh odmítl mé vitálno

kvůli jeho neklidu.

Bůh odmítl mou mysl

kvůli její nedbalosti.

Bůh odmítl mé srdce

kvůli jeho bezradnosti.

Bůh ale neodmítl mě,

protože jsem dosud plný oduševnělosti. ```

2004

```

Příběh bývalého hledajícího Boha

je tento:

Bůh ho už dál nepotřebuje

a země se mu stále víc posmívá. ```

2006

```

Bůh je připraven vymyslet

každý den nový způsob,

jak Ho potěšit.

Teď je otázka,

zda to přijmeš.

Přijmeš to?

Vždycky?

```

2007

```

Tvůj život může být

pomalým vlakem aspirace,

ale Bohem vybranou cílovou stanici

nepochybně dosáhneš. ```

2008

```

Ó má mysli,

jsem zcela připraven

ti se světlem jednoty mé duše

ustřihnout

tvá nestydatá křídla žárlivosti.

```

2009

```

Bůh ti zaručí

svou Rychlost Vítězství,

pokud jsi ochoten sednout si

k Jeho soucitným Nohám

s odevzdaným úsměvem svého srdce.

```

2010

```

Svou bezmocnou duši vidím

mezi požehnanými Poselstvími

mého Pána

a hluchýma ušima mé mysli. ```

2011

```

Můj Milovaný Nejvyšší

starostlivě a s láskou

tvaruje z hlíny nevědomosti

sochu mé aspirace. ```

2012

```

Jestliže miluješ jen Boha,

Bůh tě bude bezesně chránit

před obřím objetím pochybnosti.

```

2014

```

Ten, kdo miluje Boha

ve světě aspirace,

nemá žádnou svou vlastní zodpovědnost.

Soucit Boha pro něj udělá všechno.

Ten, kdo miluje nevědomost

ve světě tužeb,

také nemá žádnou svou vlastní zodpovědnost.

Pokušení nevědomosti pro něj udělá všechno. ```

2015

```

Chapadla připoutání

ochromila

jeho neosvícené pozemské roky.

```

2017

```

Získáš-li uspokojení

během svého pláče,

nepochybně k tobě přišel Bůh

pro tvůj osvobozující úsměv. ```

2019

```

Kde jsem?

Jsem mezi

novotou svého srdce

a Naplněním mého Pána. ```

2020

```

Jediný okamžik, kdy můžeš být

poražen světem,

je tehdy, když je tvá mysl spoutána

řetězy tvé přihlouplé pýchy. ```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 21, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_21