Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 24

2301

```

Mohu přehlížet všechno své vlastnictví

kromě mého vnitřního vlastnictví:

mé odevzdanosti, mé neustálé odevzdanosti

Vůli mého Milovaného Nejvyššího. ```

2302

```

Je jedno, kdo má špatné myšlenky —

člověk s touhami nebo člověk, který aspiruje —

špatná myšlenka je hrozivá výzva

životu pokroku lidstva. ```

2304

```

Časně ráno,

když se modlím a medituji,

vidím rozkvétající soucitné Oko

mého Nejvyššího Pána Soucitu. ```

2305

```

Nepočítal jsem své zisky a ztráty.

Proto mě můj Pán Nejvyšší

udělal manažerem

Jeho vlastního duchovního obchodního Centra. ```

2309

```

Sebepřekonání je vnitřní bohatství,

které těší vnitřního Pilota víc,

než cokoliv jiného.

```

2313

```

Jednou, když jsi přijal

pomalu zničující demisi

svého nesobeckého zasvěcení,

nejsi ničím jiným,

než hnijícím rybníkem hojných nedokonalostí.

```

2316

```

Co může ubohý Bůh dělat?

Nikdy Ho neposloucháš!

Proto se Bůh

dobrovolně odstěhoval

z tvého sousedství.

```

2319

```

Když předám svůj život Bohu,

aby mě zachraňoval,

okamžitě mi ukáže

svá sebepřekonávající Tajemství. ```

2320

```

Bůh je připraven osvítit tvou mysl.

Budeš ale vůbec někdy připraven

Jej pozvat

nebo přijmout Jeho Pozvání,

aby osvítil tvou neosvětlenou mysl?

```

2321

```

Ó má mysli,

z celého srdce tě budu milovat,

když jen řekneš,

že jsi beznadějně hloupá

a že Bůh je nekonečně moudřejší

než ty. ```

2322

```

Každý den si musíš brát

lék odevzdanosti,

chceš-li udržet

své tělo, vitálno, mysl a srdce

absolutně zbavené od vnitřních nemocí.

```

2324

```

Kdy si konečně uvědomíš,

že tvůj život nejistoty

zničil čistotu tvého srdce?

```

2325

```

Jestliže poslechneš

tichý příkaz tvého srdce,

tvůj život se bude radovat

z volného letu do Nebe. ```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 24, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_24