{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 25

Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 25

2401

Radostná ochota tvého srdce

je vždy

absolutně dokonalou volbou tvého života.


2402

Touha neví,

co je opravdové uspokojení

a Bůh nechce,

aby to věděla.


Aspirace ví,

co je opravdové uspokojení,

protože Bůh chce,

aby to aspirace věděla.


2403

Nebe nabízí pohostinnost

jen těm,

kdo cítí, že Nebe

je jejich jediná potřeba

před tím,

než si budou moci hrát s Bohem.


2407

Každý den hraji

na flétnu vděčnosti

a prosím jedinou Osobu,

aby poslouchala mé hraní,

a tou je můj vnitřní Pilot.


2408

Dokud o mně Bůh

všechno ví

a všechno pro mě dělá,

nemusím se ničeho obávat.

Toto je nejrychlejší cesta

ke stálé spokojenosti.


2410

Mé tělo chce od duše

tolik věcí,

ale má duše chce od těla

jen jedno: poslušnost.


2411

Dárkový obchod Božího Soucitu

má hodně, hodně krásných dárků.

Hledající si tam nakupují

hodně, hodně věcí,

ale jen zřídka si koupí

jeden speciální dárek: vděčnost.


2412

Každý dech aspirace

má schopnost

a je schopností,

jak zničit slepou sílu smrti.


2413

Každý den Bůh píše

Dopisy Odpuštění těm,

kdo neuspěli a vzdali to,

a Dopisy Soucitu těm,

kdo jsou ochotni

usednout ke zkoušce znovu.


2416

Musíš přeseknout provaz,

který tě nemilosrdně spoutává se světem,

před tím, než můžeš očekávat,

že ti Bůh poskytne svůj Provaz,

abys Jej na Věčnost spoutal.


2420

Sebedávání je

v aspirujícím srdci hledajícího.

rájem dokonalosti.


2422

Ať si má mysl žije,

kde chce.

Mé srdce a já

bychom chtěli žít

jen v Boží Vizi Jednoty.


2425

Lidská mysl

zná jen jednu cestu,

a tou je její vlastní

věčně neosvětlená cesta zmatení.


2426

Nezůstávej v sevření nevděčnosti,

chceš-li vidět,

jak tvé srdce vrůstá

do života krásy.


From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 25, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_25