Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 26

2502

```

Můžeš mít přístup k Bohu,

budeš-li toužit

po písni dokonalosti svého srdce.

```

2503

```

Nejlepší cesta pro ty,

kdo chtějí realizovat Boha

a uspokojit Boha Jeho vlastním Způsobem,

je vytvořit si jednotu

se světem uvnitř i

se světem vně. ```

2504

```

Předtím, než na tvé dveře

zaklepe pokušení,

oploť si svůj život

čistotou božského úsměvu. ```

2507

```

Jestliže se neucházíš

o sebenabízení,

jak se o tebe

může vůbec ucházet

stávání se Bohem?

```

2508

```

Tajemství vnitřních výšek

sídlí daleko

za teritoriem mysli.

```

2509

```

Jsi-li opravdu moudrý,

budeš řešit nejen

dnešní běžné problémy,

ale také zítřejší hluboké problémy. ```

2512

```

Neústupná vůle mé duše

může kdykoliv snadno zatřást

stromem nemožnosti.

```

2521

```

Nejlepší obrana

proti nebezpečí pochybnosti:

tichá meditace tvého srdce.

```

2523

```

Pro lidskou mysl

není neobvyklá zkušenost myslet si,

že je stejně mocná jako Bůh.

```

2527

```

Uslyšíš Boží písně

dávné minulosti,

modlíš-li se k Bohu,

aby se ti každou noc

zjevil ve tvých snech.

```

2528

```

Nyní, když ses vzdal svého

tebou vytvořeného života iluze,

tvé srdce se bude moci těšit

ze slunečného Božího Dne. ```

2529

```

Žij v srdci.

Tajemství moře i hor

Božího Života

se ti samo vyjeví. ```

2531

```

Chci, aby se mohlo v mém životě

všechno změnit,

kromě mé lásky k Bohu.

Chci, aby má láska k Bohu

zůstala navždy zcela neměnitelná.

```

2533

```

Na počátku

Bůh nikdy neočekává

bezpodmínečnou pozornost.

Očekává ale

nerozdělenou pozornost.

```

2534

```

Běda, proč jsem si zvolil

slepou mysl a divoké vitálno?

Proč, proč v tomto

tak krátkém životě? ```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 26, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_26