{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 27

Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 27

2601

Ukaž Bohu svůj hlad po vnímavosti.

Okamžitě ti nachystá

Hostinu Uspokojení.


2602

Hledající, který dělá stálý pokrok,

nikdy ve svém mentální světě

nechodí jíst do restaurace podezírání.


2603

Můj život koncentrace mi ukazuje

Boží ochrannou Hradbu.

Můj život meditace doopravdy vidí

kolem mě Boží ochrannou Hradbu,

jak mě chrání.


2604

Jestliže každý den nesytíš

svou oduševnělou láskou

plameny vděčnosti svého srdce,

tvá raketa života

bude mít celý výplet potrhaný.


2607

Nyní, když jsi znovu začal

svůj život radostné kariéry,

tvůj vnitřní i vnější pokrok

tě nepředstavitelně překvapí.


2608

Každý den od tebe Bůh očekává

novou květinu srdce,

protože to je jediný způsob,

jak tě může vzít s sebou

stále se překonávající Bůh.


2611

Když tvůj oheň aspirace odejde,

Bůh-Host odejde také.


2612

Příběh aspirace života jeho duše

editoval Samotný Bůh.

Proto je absolutně bezchybný.


2614

V jeho vnitřním životě

vyhrál hledající závod

ctností své víry.


V jeho vnějším životě

vyhrál hledající závod

ctností své odevzdanosti.


2615

Jeho nedotknutelné myšlenky

mu způsobily předčasnou smrt

v duchovním životě.


2616

Co se vyrovná Boží Extázi?

Pevný slib člověka Bohu

stát se dalším Bohem.


2617

Jen bezpodmínečnému milovníku Boha

rád Bůh dovolí,

aby si oblékl Úsměv Ticha

Jeho transcendentálního Já.


2618

Bůh je připraven

dát ti instantní realizaci.

Budeš schopen ji přijmout

se svou stálou aspirací?


2619

Od chvíle,

kdy jsem záměrně zastavil

noc podezírání,

Bůh pro mě nezná

lepší cestu.


2621

Jestliže jsi opravdový hledající pravdy,

a opravdový milovník Boha,

nikdy nedovolíš svému životu,

aby se stal zvadlou květinou slibu.


2622

Mé schopnosti nemají

ani upřímnost ani čistotu.

Mé schopnosti jsou jen tancem

mé pochybující mysli.


2623

Boží řídící Věž

je jen pro ty,

jejichž životy se staly

nekončícími hodinami odevzdanosti.


2624

To, co zoufale potřebuješ,

je soukromí pro tvé srdce

od tvé zaměstnané mysli

a bezvýznamného života.


2625

Náležím

Boží Vizi Krásy.

Bůh náleží

mé zasvěcené službě.


2627

Dokonalost je dosažena

jen když už není co získat

a když už není co ztratit.


2628

Jednoduchost je zároveň

Božím přirozeným Požehnáním

a lidským bezesným slibem.


2630

Zkus pradávnou aspiraci,

chceš-li zachránit moderní svět

od jeho ultra moderních tužeb.


2631

Nepoznaný

je jeho zasvěcený život.

Nepoznatelné

je jeho aspirující srdce.


2632

Protože zvířecí v tobě

neodpočívá,

proč necháváš lidské v tobě

odpočívat

a božské v tobě

spát?


From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 27, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_27