{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 28

Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 28

2701

Pro mne je jedna cesta do Nebe

a tou je

sebedávající a sebepozvedající cesta

čistoty mého srdce.


2702

Pokud si nebudeš udržovat

sen bojovníka své duše,

jak budeš schopen ubránit

svůj svobodný život na zemi?


2706

Jestliže jsi zanechal

duchovního života,

buď jsi zmenšil

nebo zvětšil Boží Bolest hlavy.


2709

Pokud je to Boží Pero,

nikdy v něm nevyschne

Inkoust Soucitu.


2710

Jaký je význam sebedávání?

Sebedávání znamená

sluneční zář uspokojení

energizující tvůj život.


2711

Konečná stanice ega

je bezedná propast

naprosté osamělosti.


2714

Běda,

kdy už vstaneš

a přestaneš nestoudně

a nekonečně ležet

na posteli letargie?


2715

Ó světe,

můžu přijmout to,

co musíš říct,

ale opravdu s tebou nesouhlasím.


2716

Když ticho mého srdce

zaklepe na Boží Dveře,

Bůh okamžitě ukáže

svůj spokojený Úsměv Nekonečnosti.


2717

Kdykoliv je unaven

z vnitřního a vnějšího

těžkého pracovního vytížení,

přijde Bůh a dá mu

Masáž Pozornosti svého Srdce.


2718

Bůh pláče jen jednou:

když Mu říkám,

že si Ho nezasloužím.


2719

Dal Bohu všechno,

aby se stal Boží

Božskou Hračkou Uspokojení.


2720

Tichý Úsměv

Božích Očí

slouží vždy mému srdci

jako mikrofon.


2721

Kdy už si uvědomíš,

že tvá pochybující, nečistá mysl

je nesmyslná a zbytečná obtíž

ve tvém životě?


2723

Staneš-li se

oddaným nástrojem

mého Milovaného Nejvyššího,

udělám tě

zvěstovatelem Jeho Vítězství.


From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 28, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_28