{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 29

Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 29

2801

Stříbrné ticho tvého srdce

musí zůstat vždy bdělé,

aby pozorovalo Boží Tanec Soucitu.


2803

Upřímná odhodlanost mého života

byla vždy mým jediným budíkem.


2804

Čisté srdce bylo vždy

pilířem

lidské vnitřní společnosti.


2806

Bez ohledu na to, kdy mluví,

bez ohledu na to, co říká,

vždy cituje

z Božích Lekcí Odpuštění.


2808

Každé ráno bez zaváhání

používá svůj budík aspirace

aby probudil nejen sebe,

ale i všechny ostatní

ze spánku nevědomosti.


2809

Nebuď hloupý!

Ve tvém životě aspirace

nemůže být pro tvou nevědomost

žádné skryté místo.


2810

Dosáhl polovinu cesty

k realizaci Boha

Tento zážitek považuje

mysl za povzbuzující

a jeho srdce za odrazující.


2811

Utiš zcela svou mysl,

chceš-li uvnitř svého srdce

vidět osvěcující slunce.


2812

Mé srdce-stavitel slíbilo,

že pro mě postaví

překrásný oltář,

kde budu moci uctívat

mého Věčného Pána Nejvyššího.


2813

Nemusím vědět,

kde je tvůj úkryt,

ale určitě vím,

že když se schováváš,

neděláš správnou věc.


2814

Bůh je vždy připraven

zavést tě domů.

Budeš se ale někdy zajímat

o Jeho Pomoc?


2815

Můj Pane,

kde jsi byl,

když jsem Tě potřeboval?

"Mé dítě,

co jsi dělalo,

když jsi Mě mělo?"


2818

Štědrý úsměv:

to je věčný dar Mistra

jeho žákovi.


2819

Každý den musíš obnovit

vízum aspirace svého srdce.


2822

Rostlinka blaženosti je velmi křehká.

Buď opatrný, když se jí dotýkáš,

a buď plný modliteb, když ji zaléváš

oddaným pláčem svého srdce.


2823

Nejsi připraven koupit si

los Boží Loterie,

protože se bojíš

moci bohatství vlastněného lidmi.


2824

Čekáš-li na své srdce,

až se posílí,

čekáš-li na svou mysl.

až se uklidní,

čekáš-li na svůj život,

až se osvítí,

pak běda, nemyslím, že budeš mít

chvilku opravdového štěstí.


2826

Boží věčná Hračka

je lidské srdce

naplněné vděčností.


2827

Na zemi je velmi málo lidí,

kteří mohou uspokojivě hrát

na klavír vděčnosti svého života.


2829

Dokonce i troška světla aspirace

tě posílí, aby sis nevšímal

temné kritiky světa.


2830

Jestliže se považuješ za výjimečného,

ukaž mi, že nepobýváš rád

na pobřeží nevědomosti světa.


2831

Na Boží vstupní Bráně

je oznámení,

že se může jen vstoupit

a nemůže se vyjít ven.


2834

Mé srdce plave každý den

ve zlaté lodi

blažené představivosti.


2836

Tajně dostává od Boha

Jeho Dopisy Soucitu.

Veřejně předčítá Bohu

lidské dopisy nevděčnosti.


2837

Utrpení jeho srdce

vedou loď

pokroku jeho života.


2838

Uvnitř květin

vidím Boží Tvář Čistoty.

Uvnitř dětí

vidím Boží Tvář Krásy.


From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 29, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_29