Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 3

202

```

Po tisíciletí

jsem miloval Boha nevědomě,

ale od této chvíle

budu milovat Boha vědomě. ```

204

```

Bůh má jen jeden prostý požadavek:

tvou vnitřní a vnější poslušnost.

Pokud můžeš tento požadavek splnit,

budeš schopen Jej udělat šťastným

a On bude schopen udělat šťastným tebe.

```

207

```

Ptáš se,

kdo je dobrý

a kdo je špatný.

Koho to zajímá,

pokud sis vytvořil

opravdovou jednotu? ```

211

```

Pokud vidíš na druhých dobré vlastnosti,

považuj je za své vlastní,

protože kdo ví,

kdy najdeš tyto stejné vlastnosti

ve své vlastní přirozenosti?

```

212

```

Védští zřeci nám říkají,

že celý svět je náš —

všechno, uvnitř i vně,

patří nám. ```

220

```

Obyčejná lidská mysl

je sběrná nádoba.

Můžeš ji naplnit

dobrými myšlenkami

nebo špatnými.

Záleží to na tobě. ```

224

```

Nechoď do extrémů.

Přijmi tělo

a jeho pět smyslů.

Jen je používej duchovně,

božsky a oduševněle.

```

230

```

Mohu říkat,

že mé vlastnictví je mé vlastní.

Může ale mé vlastnictví také neříct,

že já jsem jeho? ```

233

```

Nevzdám se,

nikdy se nevzdám,

protože v celém světě

neexistuje nic,

co je neodvolatelně nezměnitelné.

```

234

```

Boží Tělo ví,

jak zářit.

Boží Srdce ví,

jak dávat.

Boží Život ví,

jak milovat.

Boží Vize ví,

jak se stát. ```

235

```

Odevzdanost procvičována,

vděčnost prožívána,

dokonalost přijímána,

uspokojení dosaženo. ```

236

```

Stal se obětí

falešné kritiky,

že kopíroval

všechno od ostatních.

Prohlašuji,

že prostě odhalil schopnosti,

které po celou dobu měl.

```

239

```

Když jsem byl snílek o Bohu,

můj Pán mi řekl:

“Pojď, pojď, už je pozdě!”

Když jsem byl hledající Boha,

můj Pán mi řekl:

“Poběž, poběž, chci,

abys tu byl včas!”

Když jsem byl milovník Boha,

můj Pán mi řekl:

“Leť, leť, mám tolik věcí,

které ti chci říct!” ```

244

```

Mé srdce pláče,

aby vidělo Krásu Boha Nekonečnosti.

Má duše se usmívá,

protože Nesmrtelnost

si ji vybrala

jako svého vlastního

dětského přítele Věčnosti.

```

245

```

Má duše ví,

kde Bůh je.

Mé srdce touží poznat,

kde Bůh je.

Má mysl se nezajímá poznat,

kde Bůh je.

Mé vitálno cítí,

že Bůh je všude tam, kde je síla.

Mé tělo si myslí, že je zcela jedno,

jestli Bůh existuje, nebo ne. ```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 3, Agni Press, 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_3