Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 30

2902

```

Odevzdané srdce

bezesného milovníka Boha

se nakonec stane

nejvzácnější líbezností

Boží Krůpějí Rosy Soucitu.

```

2903

```

Můj život se narodil

s Boží Krásou.

Mé srdce bude žít

s Boží Nesmrtelností. ```

2904

```

Vitální radost bez čistoty

je známkou vnitřní chudoby.

Čistota bez sebedávání

je nemožná skutečnost. ```

2905

```

Může mě strach zachránit?

Ano, může!

Strach mě může zachránit,

jen když se oduševněle obávám

mého Milovaného Nejvyššího,

když se chystám udělat něco,

co vyvolá Jeho nespokojenost.

```

2907

```

Ó mé srdce,

nemysli si,

že se o tebe Bůh nestará

jen proto,

že tvá duše je pohotovější než ty.

Můj Pán se o tebe stará

s Jeho požehnaným Porozuměním.

```

2911

```

Nebe ti nedovolí vstoupit,

dokud si nekoupíš

zpáteční letenku na zem.

```

2912

```

Nebe chtělo,

aby ukončil svou cestu života,

aby od něj mohlo dostat

nejspolehlivější zprávy o zemi. ```

2913

```

Získáš volný lístek do Nebe,

jestliže bude tvé srdce dostatečně silné

a tvůj život dostatečně čistý,

abys zaklepal

na dveře aspirace světa.

```

2915

```

Jedna čistá vteřina

života tvého srdce

může ztělesnit sílu

deseti bouřlivých hodin

projevování Boha.

```

2919

```

Má mysli,

udržíš tajemství?

Můj Pán se rozhodl

zpívat uvnitř tebe

píseň osvícení.

```

2920

```

Ten, kdo se zajímá

jen o budoucnost,

je plující lodí,

která se určitě

na cestě potopí.

```

2921

```

Jednoho dne ti meditace

dá nejen radost,

ale také v tobě zvětší

Boží Sílu Uspokojení. ```

2922

```

Mentální učenci se bojí

dosáhnout pravdu,

ne jako hledající pravdy

a milovníci Boha. ```

2923

```

Nemusíš celý svůj život zůstat

plamenem svíčky,

protože ti Bůh určitě jednoho dne dopřeje

svá Slunce Moudrosti. ```

2924

```

Kdo může očekávat dramatickou změnu

ve svém životě?

Ten, kdo se odevzdal noci nevědomosti,

nebo ten,

kdo se odevzdal Božímu Světlu Vize.

```

2925

```

Dokud se nezřekneš své pýchy

z poznání i nepoznání světa,

nemůžeš být v bezpečí

ani dokonalý. ```

2927

```

Pochybnost ti přichází říct

nejen jak jsi od Boha vzdálený,

ale také jak blízko jsi ke své smrti.

```

2930

```

Dvě nejvzácnější dlouholeté zkušenosti

jsou vryty do mého srdce:

nejsem nepostradatelný

a můj Pán Nejvyšší je bezpodmínečný. ```

2931

```

Budeš zcela ztracen

v bažině svého života,

jestliže nezkusíš nový přístup —

míním přístup bezpodmínečné odevzdanosti

Boží Vůli.

```

2932

```

Viděl jsme mnoho

lhostejných myslí,

ale ani jedno

lhostejné srdce.

Cítil jsem mnoho

nejistých srdcí,

ale nikdy

nejistou duši. ```

2933

```

Jestliže miluješ sny,

budeš mít nezměrné světlo.

Jestliže miluješ nezměrné světlo,

staneš se Boží Mocnou Rukou. ```

2934

```

Každé ráno musíš mít

v zasvěcené kapse

svého aspirujícího srdce

novou modlitbu. ```

2935

```

Z Boží Nemocnice

jsem dostal nejnovější zprávu:

má pochybující mysl je na cestě

svého kompletního uzdravení. ```

2941

```

Jelikož tvé neuspokojené vitálno

nechce spáchat sebevraždu,

požádej svou osvícenou duši,

aby byla na divoký život

tvého vitálna přísná.

```

2942

```

Ó má víro,

budu počítat s tvojí plnou podporou,

když půjdu požádat o práci

mého nového Zaměstnavatele,

Boha.

```

2944

```

Na bojišti života

může lidská mysl

projít zkouškou,

ale nikdy nebude schopna

překonat srdce.

```

2947

```

Dokonce i cihlová zeď

má více vnímavosti,

než touhou spoutané

nevděčné srdce. ```

2949

```

Pyšný člověk chce vést svět,

ale nedaří se mu to.

Pokorný člověk chce následovat svět,

ale když se chystá svět následovat,

zjeví se Bůh

a začne ho vést. ```

2952

```

Když mi mé svědomí radí

a poslechnu ho,

můj život se stane základním kamenem

vnitřního stvoření mého Pána. ```

2954

```

Tvář Nebe je víc

krásná než mocná.

Srdce člověka

je víc ustrašené než veselé. ```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 30, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_30