{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 34

Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 34

3301

Neustále vděčné srdce

je způsob,

jak milovat Boha

Jeho vlastním Způsobem.


3303

Ráno mi dal Bůh

lekci o Jeho Kráse.


Večer mi dal Bůh

lekci o Jeho Tichu.


3305

Nejvyšší Výška Božího Soucitu

může lidstvu odpustit,

ale nikdy lidstvo neosvítí.

Pro osvícení lidstva

Nejvyšší potřebuje

vědomou ochotu lidstva.


3307

Ve stejném domě bydlí dva mistři:

princ nevědomosti

se svým mistrem pochybností

a císař moudrosti

se svým mistrem vírou.


3308

Jsou dvě písně,

které osvěcují srdce:

poslušné srdce mé čistoty

a spokojený život mé pokory.


3309

Chceš, aby tě Bůh viděl

jen dveřmi tvého srdce

ale Bůh se chce na tebe podívat

také dveřmi tvé omezené mysli.


3310

Jeho kampaň aspirace

skončila naprostým neúspěchem,

protože členové jeho

vnější rodiny

ho vůbec nepodpořili.


3311

Se sepnutýma rukama

silou své oddanosti

nejenže v sobě zmenšil

zvířecí sílu

ale také v sobě zvětšil

božskou sílu.


3312

Tento život má jen jeden projekt,

a tím je,

aby inspiroval vnější svět

a aspiroval pro vnitřní svět.


3314

Pokud věříš

ve vyšší světy

a tomuto světu nepomůžeš,

tak život tvé víry

není ničím jiným

než hloupou myslí.


3315

Když jsou kosmičtí bohové

na cestě do kostela,

Kristus k nim běží

a prosí je,

aby mu nejprve ukázali

své chrámy.


3316

Odevzdaný život

je srdcem uspokojení Boha

a Božím snem po dokonalosti stvoření.


3317

Toužil po tom,

aby byly všechny jeho myšlenky

zakotveny v Božím Přístavu Srdce

a Bůh naplnil

jeho sněhově bílou touhu.


3318

Bůh odmítá ignorovat

jak mou nevědomou mysl,

tak i můj neochotný život.


3319

Jeho mysl váhala.

Proto zmeškal loď.


Jeho srdce váhá.

Proto zmešká Lodivoda.


3320

Poslal Bohu

dopis odevzdanosti.

Na oplátku

mu Bůh poslal

telegram Uspokojení svého Srdce.


3321

Bůh nemá žádnou pýchu.

Proto může do tvého srdce

vstoupit nepozván.

Ale jakmile jednou

do tvého srdce vstoupil,

budeš připraven Mu nabídnout

Jeho oprávněný Trůn?


3322

V tichosti

likviduje mé vnitřní problémy.

V tichosti

ohlašuje mé vnější vítězství.


3323

Jeho mysl stále žije

mezi

slepými touhami a temnou nenávistí.


3324

Nechci žít

s obnovovanou nadějí.

Chci žít

na vrcholu hory

mé nové aspirace.


3325

Kdo si zasloužil to,

co nám Bůh dal?

Ten, kdo vložil svůj život

do bezpodmínečné květiny srdce.


3326

Píseň dokonalosti

může zpívat

jen duše hledajícího

osvěcující zemi.


3327

Potřebuješ-li skutečně Boha,

nemusíš čekat ve frontě.

Můžeš jít přímo k Bohu.


3328

Chtěl získat doktorát

z dokonalosti.

Bůh mu řekl:

"Mé dítě,

nejprve buď dokonalý

ve svém životě oddanosti.

Pak ti udělím

doktorát z dokonalosti."


3329

Bůh si cení

tvého života odevzdanosti

nekonečně víc,

než tvé aspirující srdce.


3330

Chceš, aby k tobě přišel

Bůh jako první.

Říkám ti ale,

že pokud půjdeš k Bohu jako první,

budeš cítit

zážitek extáze svého srdce

nekonečně víc.


3331

Je božskou autoritou v disciplíně.

Proto všichni, kdo jsou kolem něj,

od něj přijímají

blaženost uspokojení.


3335

Chceš-li, aby Bůh

vedle tebe po celou dobu seděl,

okamžitě se připoj

k armádě milující Boha


3336

Je to darebák.

Chce být svatým.

Každý den potřebuje být

opětovně utěšen,

že miluje Boha.


3337

Stáváš-li se

dokonalým nástrojem Boha,

nemůžeš si nikdy ve svém životě

dovolit risk pochybování.


3338

Jeho mysl se těší

ze srážky s pravdou.

Jeho srdce se těší

ze srážky s pochybností.

Jeh duše se netěší

z žádné srážky.

Chce jen být

s věřícími v Boha

a s milovníky Boha.


From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 34, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_34