Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 34

3301

```

Neustále vděčné srdce

je způsob,

jak milovat Boha

Jeho vlastním Způsobem. ```

3303

```

Ráno mi dal Bůh

lekci o Jeho Kráse.

Večer mi dal Bůh

lekci o Jeho Tichu. ```

3305

```

Nejvyšší Výška Božího Soucitu

může lidstvu odpustit,

ale nikdy lidstvo neosvítí.

Pro osvícení lidstva

Nejvyšší potřebuje

vědomou ochotu lidstva. ```

3307

```

Ve stejném domě bydlí dva mistři:

princ nevědomosti

se svým mistrem pochybností

a císař moudrosti

se svým mistrem vírou.

```

3308

```

Jsou dvě písně,

které osvěcují srdce:

poslušné srdce mé čistoty

a spokojený život mé pokory. ```

3309

```

Chceš, aby tě Bůh viděl

jen dveřmi tvého srdce

ale Bůh se chce na tebe podívat

také dveřmi tvé omezené mysli. ```

3310

```

Jeho kampaň aspirace

skončila naprostým neúspěchem,

protože členové jeho

vnější rodiny

ho vůbec nepodpořili.

```

3311

```

Se sepnutýma rukama

silou své oddanosti

nejenže v sobě zmenšil

zvířecí sílu

ale také v sobě zvětšil

božskou sílu. ```

3312

```

Tento život má jen jeden projekt,

a tím je,

aby inspiroval vnější svět

a aspiroval pro vnitřní svět. ```

3314

```

Pokud věříš

ve vyšší světy

a tomuto světu nepomůžeš,

tak život tvé víry

není ničím jiným

než hloupou myslí. ```

3315

```

Když jsou kosmičtí bohové

na cestě do kostela,

Kristus k nim běží

a prosí je,

aby mu nejprve ukázali

své chrámy. ```

3316

```

Odevzdaný život

je srdcem uspokojení Boha

a Božím snem po dokonalosti stvoření.

```

3317

```

Toužil po tom,

aby byly všechny jeho myšlenky

zakotveny v Božím Přístavu Srdce

a Bůh naplnil

jeho sněhově bílou touhu.

```

3318

```

Bůh odmítá ignorovat

jak mou nevědomou mysl,

tak i můj neochotný život.

```

3319

```

Jeho mysl váhala.

Proto zmeškal loď.

Jeho srdce váhá.

Proto zmešká Lodivoda. ```

3320

```

Poslal Bohu

dopis odevzdanosti.

Na oplátku

mu Bůh poslal

telegram Uspokojení svého Srdce.

```

3321

```

Bůh nemá žádnou pýchu.

Proto může do tvého srdce

vstoupit nepozván.

Ale jakmile jednou

do tvého srdce vstoupil,

budeš připraven Mu nabídnout

Jeho oprávněný Trůn?

```

3322

```

V tichosti

likviduje mé vnitřní problémy.

V tichosti

ohlašuje mé vnější vítězství. ```

3323

```

Jeho mysl stále žije

mezi

slepými touhami a temnou nenávistí.

```

3324

```

Nechci žít

s obnovovanou nadějí.

Chci žít

na vrcholu hory

mé nové aspirace.

```

3325

```

Kdo si zasloužil to,

co nám Bůh dal?

Ten, kdo vložil svůj život

do bezpodmínečné květiny srdce. ```

3326

```

Píseň dokonalosti

může zpívat

jen duše hledajícího

osvěcující zemi. ```

3327

```

Potřebuješ-li skutečně Boha,

nemusíš čekat ve frontě.

Můžeš jít přímo k Bohu.

```

3328

```

Chtěl získat doktorát

z dokonalosti.

Bůh mu řekl:

"Mé dítě,

nejprve buď dokonalý

ve svém životě oddanosti.

Pak ti udělím

doktorát z dokonalosti." ```

3329

```

Bůh si cení

tvého života odevzdanosti

nekonečně víc,

než tvé aspirující srdce. ```

3330

```

Chceš, aby k tobě přišel

Bůh jako první.

Říkám ti ale,

že pokud půjdeš k Bohu jako první,

budeš cítit

zážitek extáze svého srdce

nekonečně víc.

```

3331

```

Je božskou autoritou v disciplíně.

Proto všichni, kdo jsou kolem něj,

od něj přijímají

blaženost uspokojení. ```

3335

```

Chceš-li, aby Bůh

vedle tebe po celou dobu seděl,

okamžitě se připoj

k armádě milující Boha ```

3336

```

Je to darebák.

Chce být svatým.

Každý den potřebuje být

opětovně utěšen,

že miluje Boha.

```

3337

```

Stáváš-li se

dokonalým nástrojem Boha,

nemůžeš si nikdy ve svém životě

dovolit risk pochybování. ```

3338

```

Jeho mysl se těší

ze srážky s pravdou.

Jeho srdce se těší

ze srážky s pochybností.

Jeh duše se netěší

z žádné srážky.

Chce jen být

s věřícími v Boha

a s milovníky Boha.

```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 34, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_34