Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 35

3401

```

Kdo miluje

Boha samotného,

toho bude sám Bůh

potřebovat. ```

3405

```

Nedokážu si představit,

jak můžeš dovolit,

aby do tvého života každý den

vstoupilo takové množství

egoistických myšlenek.

```

3406

```

Od této chvíle dovol Bohu,

aby se staral

o tvou váhající mysl.

```

3407

```

Nevědomost se nikomu

dobrovolně neodevzdá.

Nevědomost musíš

důrazně porazit. ```

3409

```

Dnes oslavuje

skončení noci podvodů

své mysli.

```

3410

```

Jen hlupák jako ty

si může myslet,

že sebetrýznění

je druhé jméno

pro sebezdokonalení.

```

3411

```

Hned po srdci jednoty

je nejlepší ochranou

čistá mysl.

```

3412

```

Nemusíš myslet na Boha,

abys uspokojil Jeho Srdce;

Bůh ale myslí na tebe,

aby zdokonalil tvůj život. ```

3413

```

Kdo zmešká příležitost poslušnosti,

nedostane šanci,

aby zpíval o Boží nejvyšší Slávě.

```

3414

```

Bůh ti v Nebi nebude nikdy

rezervovat místo,

protože jsi Mu na zemi

nikdy nerezervoval místo

ve svém srdci.

```

3415

```

Žije mezi

živoucí představou

svého vděčného srdce

a živoucí představou

svého odevzdaného života.

```

3419

```

Bůh ti nedovolí,

abys vyloučil svou mysl

z lodi snů jednoty

tvého srdce. ```

3421

```

Ticho je nouzovým východem

pro útěk od bezohledného trýznění

života.

```

3422

```

Síla slona se sklání

před mým trpělivým srdcem.

Rychlost laně se sklání

před mým odevzdaným životem. ```

3424

```

Dvě části

smutné a neočekávané zprávy:

zklamal jsem Boha

a Bůh mi nedá další šanci. ```

3425

```

Tvá mysl, štvanec nevědomosti,

musí být osvícena.

Je to jediná cesta,

jak se tvá mysl může stát

vybraným nástrojem Boha.

```

3427

```

Běda,

vnitřní prázdnota mého života

může být jen cítěna,

ale nikdy popsána. ```

3429

```

Je to obtížný,

ale ne nemožný úkol,

zbavit se úspěšně

tíhy smutku srdce. ```

3430

```

Pokud si každý den nebudeš brát

výživu odevzdanosti,

ve svém vnitřním životě

nemůžeš udělat rychlý pokrok. ```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 35, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_35