Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 37

3601

```

Každý život se musí nejprve stát

řekou odevzdanosti,

než bude moci dát

to co má a čím je

moři uspokojení.

```

3604

```

Kdo chce udržovat tajemství?

Nikdo, ani Bůh!

Kdo chce šířit tajemství?

Kdo jiný, když ne člověk! ```

3605

```

Tvůj život je jen

hora slov,

a ne fontána

sebedávajících skutků. ```

3606

```

Jestliže nejsi ve vnitřním životě

připraven na to,

že se setkáš s odporem,

znamená to,

že nebereš vnitřní svět vážně.

```

3609

```

Spal, spal

pohodlný polštář své touhy,

aby ses nemusel povalovat

v potěšeních z bláta nevědomosti. ```

3610

```

Jeho příchod na zem

byl překrásný.

Jeho návrat ze země

byl plodný. ```

3611

```

Co dělá Bůh

ve svém odpočinkovém dni?

Lítostivě pozoruje

křehké přátelství

mezi lidmi a kosmickými bohy.

```

3615

```

Bůh si cení stejně

mého úspěšného i neúspěšného života.

Toto je úplný počátek

mé realizace Boha. ```

3616

```

Tvá chytrá mysl nechce pochybovat,

protože pochybnost je příliš drahá.

Tvé moudré srdce nechce pochybovat,

protože pochybnost je příliš výbušná. ```

3617

```

Srdci bez jistoty,

mysli bez čistoty,

životu bez božskosti

nebude nikdy dovoleno,

aby si činily nárok na Boha.

```

3619

```

Narodil jsem se,

abych sloužil Bohu

ve vnějším světě.

Narodil jsem se,

nejen abych miloval,

ale také se něčím stal

v Božím vnitřním světě.

```

3621

```

Vždy jsem čekal,

vždy čekám,

vždy budu čekat

jen na jednu věc:

na Boží úplné Uspokojení

ve mně. ```

3623

```

Obdivuji tvé trpělivé srdce,

ale tvůj rychlý život

je zcela žalostným příběhem.

```

3625

```

Nemá žádného přítele,

dokonce ani

svou stále dostupnou

osamělost. ```

3626

```

Síla tvých sepnutých rukou

může být oceňována

jen tvým aspirujícím srdcem

a ne tvou podezřívající myslí. ```

3628

```

Je jen jedno životní zklamání,

a to když cítím,

že Bůh miluje někoho jiného více

než mě. ```

3637

```

Buď oddaný

svému životu modlitby

a nebuď připoután

ke zdárnému výsledku

svého úsilí.

```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 37, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_37