Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 38

3701

```

Sdělil jsem Bohu

svou tajnou a zasvěcenou pravdu:

"Můj pane, miluji jenom tebe."

```

3703

```

Na počest Narozenin Boha

rozhodně znásobím

lásku svého srdce

a zasvěcení svého života. ```

3706

```

Modlitba

je pro spásu

hledajících pravdy.

Meditace

je pro osvobození

milovníků Boha.

```

3707

```

Nedovol strachu

tvé mysli,

aby trápil

vyrovnanost tvého srdce. ```

3710

```

Kvůli příliš hlasitému smíchu

tvé mysli

tvé srdce

pláče příliš žalostně. ```

3711

```

Mít víru v ostatní

znamená znásobit

svou vlastní vnitřní sílu.

```

3712

```

Bezpodmínečně odevzdaná hlava

si nasadí korunu

Boží Blaženosti.

```

3713

```

Srdce čistoty

je mocné.

Tvář upřímnosti

je překrásná. ```

3714

```

Nemusíš oceňovat

Boží Srdce.

Jen napodobuj

Boží Oko. ```

3716

```

Miluješ

své silně nejisté srdce.

Bůh miluje

Své požehnané soucitné Oko. ```

3717

```

Bůh nechce být přistižen

při procházce

v zahradě tvého srdce.

```

3719

```

Nejlepší ochrana

proti sebepochybnosti

je vědomý pláč člověka

po hladu po dokonalosti. ```

3720

```

Mohu se stát

dalším Bohem.

Toto je jediné Poselství Světla,

které mi každý den

Bůh dává.

```

3721

```

Dlouho před tím,

než jsi mohl dosáhnout

opravdového štěstí,

tě zabila tvá

nečistá sebeshovívavost.

```

3722

```

Nevíš, co je

tvá nečistota?

Je to tvá stará

a nevyléčitelná bolest srdce. ```

3723

```

Když ho volá smrt,

jeho duše mu pomáhá,

aby zůstal nedosažitelný.

```

3730

```

Nicota

alarmuje mou mysl.

Nicota

probouzí můj život.

Nicota

připravuje mé srdce. ```

3732

```

Svůj vnitřní i vnější život

opusť jen před

Dveřmi Božího Srdce

a nikde jinde. ```

3733

```

Duchovní hledající

nemusí cestovat

po mnoha cestách.

Musí běžet jen po jedné cestě:

po cestě odevzdanosti.

```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 38, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_38