Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 4

302

```

Nyní, když tvé naděje

míří jen vzhůru,

každý den k tobě přijde

s trvalou ranní blažeností. ```

306

```

Svět tleská

jen tvým drobkům manifestace.

Bůh ale v tichosti tleská

tvému moři zasvěcení aspirace. ```

307

```

Nebál se udělat

těžká rozhodnutí.

Proto je dnes požehnán

novou budoucností:

životem dokonalosti v Božím Uspokojení.

```

310

```

Můj Pane, těšíš mě tím,

že buď naplníš, nebo nenaplníš

mé touhy.

Co se stane, můj Pane,

když nebudu mít žádné touhy?

"Mé dítě,

když nebudeš mít žádné touhy,

budu mít možnost zasadit

své vlastní Rostliny věčné Aspirace

do nanejvýš úrodné půdy tvého srdce." ```

315

```

Jestliže víš všechno,

odpověz mi dvě otázky,

které mě souží již dlouhou dobu:

Je mi Bůh skutečně nadřazený?

Kdy se stanu dalším Bohem?

```

316

```

Buď trochu opatrnější

na duchovnost svého srdce,

pokud opravdu chceš,

aby se tvůj život

stal bohatě plodným

a zůstal tak navždy. ```

322

```

Říkám ti,

čím víc bude mít tvá mysl informací,

tím míň budeš rozumět.

Čím víc bude tvé srdce cítit,

tím menší bude vzdálenost

mezi tebou a Bohem. ```

324

```

Říkáš mi,

že jsi neuspěl

ve svém duchovním životě.

Říkám ti,

že není těžké začít znova.

Ale teď začni

s bezpodmínečným odevzdáním svého srdce.

Určitě se ti to podaří. ```

329

```

Jen proto, že jsem starý,

myslíš si, že nebudu schopen

naplnit potřebu Lidstva?

Jen proto, že je mladý,

myslíš si, že nebude schopen

nést poselství Božskosti?

```

334

```

Jestliže má nevědomost schopnost

zavřít tvé oči,

nemyslíš,

že Bůh nemá schopnost

tvé oči otevřít?

Jen dej Bohu šanci! ```

335

```

Proč je tak snadné

mít víru v Boha,

ale ne v sebe?

Protože se buď nepřiměřeně

vynášíš do oblak,

nebo se hloupě podceňuješ. ```

336

```

Pokud v tobě začal

pracovat Bůh-Vize,

buď ujištěn,

že Bůh-Soucit

úlohu dokončí.

```

354

```

To, co má mysl potřebuje,

je slibná naděje

a ne pokoušející touha.

To, co mé srdce potřebuje,

je milující Bůh,

a ne svazující svět.

To, co má duše potřebuje,

je lidská blaženost uspokojení,

a ne lidský slib dokonalosti.

```

355

```

Tvé vědomé chyby mají sílu

ti ukázat obří kroky

tvé duchovní smrti.

```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 4, Agni Press, 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_4