Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 42

4101

```

Vzpomeň si na svůj první a nejpřednější

slib Bohu,

že se staneš

dechem Božího Pláče

i životem Božího Úsměvu.

```

4102

```

Nehádej se s Bohem.

Proč zapomínáš,

že je mnohem starší než ty,

a má tak mnohem víc zkušeností,

než máš ty?

```

4103

```

Dokonce i když na Boží Hostinu Požehnání

přicházíš pozdě,

Bohu to nevadí.

Když jsi na ni pozván,

musíš se k ní

vždycky připojit. ```

4104

```

Pokud jsi zcela probuzen,

je pro tebe jen jediná cesta:

Boží Cesta,

jen Boží Cesta. ```

4107

```

Kolik jsem toho

pokorně udělal pro Boha?

Nevím a nechci to vědět.

Kolik toho Bůh

soucitně udělal pro mě,

Bůh také nechce vědět. ```

4108

```

Radost opustila jeho srdce,

protože jeho mysl

dobrovolně objala

vzlykání osamělosti. ```

4109

```

Můj Pane,

skutečně jsem tě

nedokázal potěšit.

Ale se vší upřímností

ti říkám,

že to měl neustále

v úmyslu.

```

4111

```

Myslíš si, že jsi jediný,

kdo má oprávnění

změnit tvou mysl?

Co je špatného na tom,

že Bůh chce svou Mysl

změnit také? ```

4114

```

Když tě Bůh minulou noc navštívil,

jak to, že jsi Ho zapomněl požádat,

aby ti poskytl

záplavu světla odevzdanosti? ```

4116

```

Jestliže neposloucháš

svého trenéra koncentraci,

nebudeš moci nikdy

dosáhnout svého cíle

jako vítěz.

```

4122

```

Na zemi není

větší problém,

než nepřijímání světla myslí.

```

4130

```

Odevzdávám se Nejvyššímu,

ne proto, že se cítím bezmocný,

ale protože cítím,

že Jeho Blaženost Jednoty je něco,

po čem jsem celý život toužil.

```

4136

```

Dobrá zpráva pro Boha:

člověk Ho miluje.

Dobrá zpráva pro člověka:

Bůh ho potřebuje. ```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 42, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_42