Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 46

4501

```

Bůh miluje bezpodmínečně

úplně každou lidskou bytost.

Toto je vskutku božská záhada,

kterou žádná lidská mysl nemůže pochopit. ```

4502

```

Smrt nezpozdí svůj příchod.

Proto hrej svou kosmickou hru

a dokonči ji co nejdříve!

```

4503

```

Můj Pán na mě myslí víc,

protože má láska k Němu

je teď bez nejmenšího kazu.

```

4504

```

Bůh si nevybral

tvou pochybující mysl,

aby Mu sloužila.

Vybral si jen

tvé aspirující srdce,

aby Ho milovalo,

sloužilo Mu

a naplnilo Ho. ```

4505

```

Jak dlouho dovolíš

svému srdci,

aby zůstalo odrazené?

Nemůžeš dodat svému srdci energii,

aby běželo rychleji než nejrychleji?

```

4506

```

Nehledáš nic jiného než Boha?

Potom tě určitě

bude Bůh milovat nejvíc.

```

4507

```

Bůh se cítí smutně,

když slyší,

že ty cítíš,

že v Jeho Stvoření

jsou božské věci,

ke kterým se nemůžeš dopracovat. ```

4508

```

Nejprve potřebuješ sílu

být věrný ve svém srdci.

Potom budeš potřebovat sílu

být dokonalý ve svém životě. ```

4509

```

Běda,

má pozemská mysl trpí

kvůli nevděčnému životu

mého srdce. ```

4510

```

Posílil jsi

svou důvěru v Boha.

To znamená,

že se tvůj život viditelně stává

Božím Světlem Uspokojení.

```

4511

```

Abych potěšil Boha svým vlastním způsobem,

jdu k Němu s prázdnýma rukama.

Abych potěšil Boha Jeho vlastním Způsobem,

jdu k Němu s prázdným srdcem. ```

4517

```

Nikdy nebuď zklamán,

uvidíš-li,

že tvé první kroky

v duchovním životě

jsou nejisté.

```

4524

```

Boha může spatřit

i největší hlupák,

ale ne samozvaný,

s Bohem se dohadující

intelektuální gigant.

```

4525

```

Nemáš-li odvahu

být upřímný,

jak můžeš očekávat,

že Bůh bude psát

tvůj životní příběh?

```

4528

```

Boží největší bolehlav

není můj život tužeb,

ale má neochota přijmout

život aspirace. ```

4530

```

Peklo mluví prostřednictvím

tvé podezřívavé mysli.

Nebe mluví prostřednictvím

tvého aspirujícího srdce. ```

4532

```

Pokud jsi velký milovník Boha,

tvé srdce aspirace potřebuje

každý den naladit.

```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 46, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_46