Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 48

4706

```

Jestliže máš čas myslet

na projevení Boha,

musíš mít i čas

myslet nejprve na realizaci Boha. ```

4707

```

Medituj s největším nadšením,

chceš-li ve svém srdci aspirace

a ve svém životě zasvěcení

udělat nejrychlejší pokrok. ```

4709

```

Když v něm teď

vysvitlo světlo moudrosti,

okamžitě opravuje

svou pochybností poškozenou mysl. ```

4711

```

Ochota mého srdce

je jediným oficiálním pasem mého života

k návštěvě

Božího Království Sebepřekonávání. ```

4712

```

Zcela ses nyní obrátil k Bohu.

Bůh ti proto dal

svou nesmrtelnou Adresu Nekonečnosti.

```

4713

```

Běda,

nesplnil jsi svůj slib.

Všechna Boží Semínka Naděje

jsou proto zničena! ```

4714

```

Boží Váhy Spravedlnosti

tě straší,

ale Jeho Váhy Soucitu

tě jen osvítí. ```

4715

```

Chtěl jsi dosáhnout Boha

s brilantností své mysli.

Žalostně jsi zklamal.

Existuje další způsob,

se kterým můžeš dosažení Boha vyzkoušet:

s úsměvem odevzdanosti svého srdce. ```

4717

```

Dokonalost mysli

a transformace života

jsou v každém lidském životě

absolutně nezbytné. ```

4718

```

Vždy udržuj své srdce

nezávislé na tvé mysli;

Bůh tak s tebou bude moci sdílet

svou největší Extázi. ```

4719

```

Můj Pán byl potěšen,

když v moři mého života

uviděl i jedinou vlnu odevzdanosti.

```

4720

```

Vypadá to,

že můj Pán má den co den

na práci jen jedinou věc:

zesilovat pláč aspirace mého srdce. ```

4721

```

Nevěnuješ-li žádnou pozornost

poplašným signálům

svého vnitřního života,

jsi ve svém vnějším životě přinucen,

aby ses potopil v moři zničení.

```

4722

```

Mohu-li si vybrat

mezi Boží Milostí a Boží Láskou,

určitě si vyberu Boží Milost,

protože moc dobře vím,

že Boží Láska bude Jeho Milost následovat.

```

4723

```

Těšit bez toho,

aniž by byl sám potěšen na oplátku:

to je zážitek,

který od svého Stvoření

získává Bůh každý den.

```

4725

```

Co zachránilo a osvítilo můj život?

Ne můj život vlastnictví,

ale můj radostně odevzdaný dech

Vůli mého Pána. ```

4727

```

Realizace Boha

je poslední výzva,

ale ne neuskutečnitelná výzva.

```

4728

```

Hledáš něco,

na co by ses mohl spolehnout.

Zkus oblohu osvícení

své duše. ```

4729

```

Máš-li odvahu věřit,

že tě Bůh miluje bezpodmínečně,

poskytneš Bohu příležitost,

aby potěšil svou nekonečnou Blaženost Uspokojení. ```

4730

```

To, co potřebuješ,

abys meditoval

jako velká hledající duše,

je oduševnělé srdce dítěte. ```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 48, Agni Press, None
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_48