{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 5

Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 5

401

Můj Pane,

Tvůj ranní Úsměv

je mým dechem

během celého dne.


410

Krása a čistota

jsou vlastnictvím Nebes.

Chceš-li je vlastnit,

zvyšující se aspirace tvého srdce

musí zvětšit svou výšku

a rostoucí zasvěcení tvého života

musí prodloužit svou délku.


414

Zůstaneš se svými

neuskutečněnými sny,

protože se stále zapomínáš usmívat

na bohatství Nebe

a stále zapomínáš plakat

s pozemskou chudobou.


416

Poslední novinky od Boha:

Jeho Výška Soucitu

již nebude bojovat

proti Jeho Světlu Spravedlnosti,

protože je unavena z boje

pro stále nevděčné

a stále nepřijímavé lidstvo.


417

Nepřestávej se usmívat,

chceš-li se stát tak krásným,

jako dětské srdce.


Nepřestávej plakat,

chceš-li se stát tak čistým,

jako život světce.


418

Má nečistá mysl

Boha nepřekvapí.

Mé nejisté srdce

Boha nepřivede do rozpaků.

Ale nad mým neochotným životem

určitě Bůh užasne.


422

Bůh je člověk,

člověk je Bůh.

Člověk je Boží nadějí.

Bůh je slibem člověka.


425

Svůj strach můžeš překonat

jen obrácením svého života

ke šťastné písni

spokojené jednoty.


429

Jak rozpustit včerejší zlost?

Jen ji zaplav

dnešním mírem mysli!


430

Modli se k Bohu,

aby ti poskytl

více čistoty ve tvé mysli.


Modli se k Bohu,

aby ti poskytl

více sladkosti ve tvém srdci.


Modli se k Bohu,

aby ti poskytl

více pokory ve tvém životě.


432

Milovat víc můžeš jen tehdy,

když ucítíš potřebu

stát se svému Milovanému Nejvyššímu užitečnějším

ve svém vnitřním životě aspirace

i ve svém vnějším životě zasvěcení.


437

Velcí lidé žijí a umírají,

jen aby tě udělali

svým otrokem.

Dobří lidé žijí a umírají,

jen aby ti pomohli

stát se dalším Bohem.


438

Znám Tě, můj Pane:

to je mé osvícení.


Miluji Tě, můj Pane:

to je má dokonalost.


Následuji Tě, můj Pane:

to je mé uspokojení.


440

Jsi beznadějný hlupák,

napodobuješ-li ostatní.

Neuvědomuješ si,

že jejich hloupost,

stejně jako ta tvoje,

se nedá ani popsat?

Napodobuj Boha!

Nejprve napodobuj Jeho Podpis.

Potom napodobuj Jeho Hlas.

Nakonec zkus napodobit Jeho Úsměv Ticha.

Napodobování Boha není napodobováním;

je to projevení

tvého vnitřního osvícení.


From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 5, Agni Press, 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_5