Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 5

401

```

Můj Pane,

Tvůj ranní Úsměv

je mým dechem

během celého dne. ```

410

```

Krása a čistota

jsou vlastnictvím Nebes.

Chceš-li je vlastnit,

zvyšující se aspirace tvého srdce

musí zvětšit svou výšku

a rostoucí zasvěcení tvého života

musí prodloužit svou délku.

```

414

```

Zůstaneš se svými

neuskutečněnými sny,

protože se stále zapomínáš usmívat

na bohatství Nebe

a stále zapomínáš plakat

s pozemskou chudobou. ```

416

```

Poslední novinky od Boha:

Jeho Výška Soucitu

již nebude bojovat

proti Jeho Světlu Spravedlnosti,

protože je unavena z boje

pro stále nevděčné

a stále nepřijímavé lidstvo.

```

417

```

Nepřestávej se usmívat,

chceš-li se stát tak krásným,

jako dětské srdce.

Nepřestávej plakat,

chceš-li se stát tak čistým,

jako život světce.

```

418

```

Má nečistá mysl

Boha nepřekvapí.

Mé nejisté srdce

Boha nepřivede do rozpaků.

Ale nad mým neochotným životem

určitě Bůh užasne. ```

422

```

Bůh je člověk,

člověk je Bůh.

Člověk je Boží nadějí.

Bůh je slibem člověka. ```

425

```

Svůj strach můžeš překonat

jen obrácením svého života

ke šťastné písni

spokojené jednoty. ```

429

```

Jak rozpustit včerejší zlost?

Jen ji zaplav

dnešním mírem mysli!

```

430

```

Modli se k Bohu,

aby ti poskytl

více čistoty ve tvé mysli.

Modli se k Bohu,

aby ti poskytl

více sladkosti ve tvém srdci.

Modli se k Bohu,

aby ti poskytl

více pokory ve tvém životě.

```

432

```

Milovat víc můžeš jen tehdy,

když ucítíš potřebu

stát se svému Milovanému Nejvyššímu užitečnějším

ve svém vnitřním životě aspirace

i ve svém vnějším životě zasvěcení.

```

437

```

Velcí lidé žijí a umírají,

jen aby tě udělali

svým otrokem.

Dobří lidé žijí a umírají,

jen aby ti pomohli

stát se dalším Bohem. ```

438

```

Znám Tě, můj Pane:

to je mé osvícení.

Miluji Tě, můj Pane:

to je má dokonalost.

Následuji Tě, můj Pane:

to je mé uspokojení. ```

440

```

Jsi beznadějný hlupák,

napodobuješ-li ostatní.

Neuvědomuješ si,

že jejich hloupost,

stejně jako ta tvoje,

se nedá ani popsat?

Napodobuj Boha!

Nejprve napodobuj Jeho Podpis.

Potom napodobuj Jeho Hlas.

Nakonec zkus napodobit Jeho Úsměv Ticha.

Napodobování Boha není napodobováním;

je to projevení

tvého vnitřního osvícení.

```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 5, Agni Press, 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_5