Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 53

5201

```

Jestliže je tvé srdce

stoprocentně čisté,

tvůj život bude

bezesnou nefalšovanou extází. ```

5202

```

Boží soucitné Srdce

mu darovalo

prvotřídní posvátný život.

```

5203

```

Ó má mysli,

když na tebe myslím,

necítím nic jiného,

než trýznění smutku. ```

5206

```

Nehraj si příliš dlouho

s nevědomostí,

nebo ti jednoho dne

gilotina nevědomosti

setne hlavu.

```

5207

```

To, co tvá mysl potřebuje,

je krása osvobození

a ne váhavé nevědomí.

```

5208

```

Ačkoliv jeho mysl neví,

co je skutečné a co je neskutečné,

neustálý elán jeho života

je pro to skutečné. ```

5209

```

Buď opatrný, buď opatrný!

V kterýkoliv okamžik

může přehrada nevědomosti

zcela zablokovat

řeku života tvého srdce.

```

5211

```

Zvířecí v něm bylo chyceno

při nedovoleném průchodu

říší lásky jeho srdce.

```

5212

```

Poslouchajícímu Bohu

nezabere příliš času,

aby se stal dávajícím Bohem.

```

5214

```

Život plný iluzí

nemůže dojít daleko.

Nikdy se nedostane

ke dveřím skutečnosti. ```

5215

```

Byla doba,

kdy jsem se těšil

z radosti očekávání.

Běda, teď jsem nucen

brát si hořké pilulky zklamání.

```

5216

```

Udělej jeden krok jednoty,

a život největšího úspěchu

bude tvůj.

```

5218

```

Máš-li dobré srdce lásky,

udělej ho lepší

přeměnou

do blaženosti dokonalosti. ```

5221

```

Bůh nemá žádný privátní majetek.

Jeho Majetek

je pro srdce, které Ho milují

a chtějí pro Něj růst. ```

5222

```

To, co v každý okamžik potřebuješ,

je modlitba pro vyléčení

tvého neaspirujícího srdce.

```

5224

```

Víš, čím ses stal?

Stal ses stromem ješitnosti

svého života.

```

5225

```

Bojuješ-li z celého srdce

pro Boha,

Bůh si tě bude vážit

daleko za tvou představivost.

Pak nebudeš potřebovat

sebelichotící představy. ```

5226

```

Otázky položené myslí

může srdce snadno odpovědět.

Otázky položené srdcem

mohou být jen zřídka odpovězeny myslí. ```

5230

```

Jsi to ty, kdo si musí zvolit,

zda bude žít

ve svém posvátném chrámu meditace,

nebo ve vězení zmatku své mysli. ```

5231

```

Včera

jsem slyšel Boha,

jak se prochází

v zahradě mého srdce.

Dnes

vidím Boha,

jak se prochází

v zahradě mého srdce.

Zítra,

se budeme,

Bůh a já, spolu procházet

v zahradě mého srdce. ```

5232

```

Nedovedeš si prostě představit,

jak hluboce obdivuji

tvou stříbrnou víru

ve tvou sluncem ozářenou budoucnost. ```

5233

```

Kdy se svět nabídne Bohu?

Svět se nabídne Bohu,

jen když si uvědomí,

že nic nemá a není ničím,

na co by mohl být pyšný.

```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 53, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_53