{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 54

Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 54

5302

Pochybnost,

kapitán lodi mé mysli,

zavedla můj život

do naprostého zničení.


5303

Nikdy nenech vyhasnout

pochodeň svého srdce,

chceš-li vidět v místnosti své mysli

dech osvícení.


5305

Okvětní lístky růže mého srdce

se změnily

na slzy vděčnosti mého života.


5306

Tady na zemi ani tam v Nebi

neexistuje nic,

co nemůže být uděláno

sluncem trpělivosti mé duše.


5307

Nepokojné myšlenky

mé mysli

nemohou nikdy slyšet

písně ptáčka mé duše.


5308

Chceš-li být

nejsilnější aspirant,

musíš každý den chodit

k vnitřnímu Doktorovi

na kontrolu upřímnosti tvého srdce.


5310

Plameny aspirace

dosahují slunce realizace.

Slunce realizace

se stává důvěrným přítelem

Božího Sebepřekonávání.


5313

Má oduševnělá modlitba

přichází každý den a každou hodinu

z dechu Nebe.


5315

Nevzpomínej na své minulé roky,

chceš-li vylézt

na nový strom aspirace

a procházet se

po novém poli překonávání.


5316

Ve svém životě aspirace

jsi neuspěl právě proto,

že jsi dovolil pýše,

aby řídila rozhodnutí tvé mysli.


5318

Běda, zaobíral jsem se

pochybnostmi své mysli,

a tak jsem nemohl zachránit

své dítě-srdce,

když se topilo.


5319

Pokud tvé srdce netouží

po plně probuzené životní moudrosti,

pak bezpochyby uhyneš

v ospalé noci nevědomosti.


5320

Tři samozřejmé pravdy:

Miluji Boha.

Bůh mě potřebuje.

Bůh a já se nikdy

vzájemně nezklameme.


5321

Ve chvíli, kdy poznáš,

co je Boží Vůle,

Bůh ti poskytne

svou vlastní Trubku Svobody.


5322

Jak jednou poznáš,

že jsi stříbrnými sny svého života,

Bůh ti poskytne

zlaté Vize Jeho Života.


5323

Dva jsou dary

ryzí víry člověka:

člověk nemůže žít bez

Boží Spokojenosti

a Bůh nemůže žít

bez jeho aspirace.


5324

Pokud jsi připraven

stoupat po schodech svého srdce,

nedovol psovi svého vitálna,

aby na tebe štěkal.


5325

Jestliže mi řekneš,

jak miluješ Boha,

okamžitě ti řeknu,

kdo jsi.


From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 54, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_54