Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 57

5601

```

Ve svém životě odevzdanosti

odevzdávám, odevzdávám,

odevzdávám každý krok

svého vnitřního i vnějšího běhu

mému Pánu Nejvyššímu.

```

5602

```

Když mé fyzické vědomí

září světlem duše,

vitálno a mysl mohou začít žárlit.

Nakonec se ale odevzdají

a obrátí se k duši.

```

5603

```

Když mysl vidí

srdce zaplavené světlem duše,

proklíná sama sebe:

"Ó, proč jsem tak hloupá!

Proč každý den nenavštěvuji svou duši?"

```

5604

```

V tomto světě zabíjíme sami sebe

pro vnější úspěch.

Existuje ale i jiný svět,

ve kterém naše štěstí

nezávisí na vnějším výsledku.

```

5605

```

Nemožnost je jen slovo.

V tomto případě se tedy

musí nemožnost odevzdat

a odevzdá se

zcela oddané jednotě hledajícího

s Vůlí jeho Milovaného Nejvyššího. ```

5606

```

Pláče tvé srdce,

aby inspirovalo ostatní?

Potom okamžitě začni dělat

obrovský pokrok

a významně zlepšuj

svůj vlastní život.

Ostatní musí budou nuceni

vidět na tvé tváři novou záři

a bezpodmínečně tě poslouchat.

```

5608

```

Ó hledající,

jak můžeš jen pomyslet na to,

že opustíš Zlatou Loď Nejvyššího po tom,

co jsi tak dlouho pobýval

v jediném domově svého srdce?

```

5609

```

To, co potřebuješ,

abys byl snílkem o Bohu,

je srdce milovníka Boha

a život sloužící lidstvu. ```

5610

```

Podívej se na sebe blíž.

Tvé srdce míle a míle cestovalo

pro požehnaný Úsměv od Boha.

```

5611

```

Před tím, než ti Bůh

zaručí tvé osvobození,

musíš projít

Jeho kontrolou čistoty. ```

5613

```

Kde jsou lídři světového míru?

Všichni jsou uvnitř tvého srdce.

Prosí tvou mysl,

aby otevřela jejich dveře

a nechala je doširoka otevřené,

aby si Bůh-člověk a člověk-Bůh

mohli spolu hrát.

```

5614

```

Co může Boží Soucit dokázat?

Snadno může ukončit

dekádu tvé pochybnosti

a pomoct ti začít

éru tvé aspirace.

```

5616

```

Je to vždy uvnitř

tvého pradávného srdce,

kde můžeš mít

stále novou úrodu. ```

5617

```

Vnější den

patří jeho oddanosti.

Proto je božsky dobrý.

Vnitřní den

patří jeho odevzdanosti.

Proto je nanejvýš dokonalý.

```

5618

```

Aspirovat

po Božím nekonečném Světlu Soucitu

znamená učit se

lekci praktičnosti

ve vnitřní Boží Škole.

```

5619

```

Jak můžeš žádat Boha,

aby změřil svou Výšku

pozemským metrem?

Jak můžeš?

A proč bys měl?

```

5620

```

Bůh nechce znát

svou vlastní Výšku.

Jen zpívá

Píseň Sebepřekonávání. ```

5621

```

Teď, když jsi duchovně probuzen,

ty a nikdo jiný

ponese Prapor

Pána Nejvyššího. ```

5622

```

Vedle upřímnosti

je třeba ještě něčeho dalšího,

abys dosáhl svého cíle

co nejrychleji,

a to něco se nazývá

intenzita. ```

5623

```

Nech alespoň jednoho člena

tvé vnitřní rodiny,

aby stále poslouchal duši.

Jeho pokrok, štěstí a uspokojení

bude okamžitě ostatní inspirovat

k následování. ```

5624

```

Jaký nešťastný hledající!

Dokonce ani jeden člen

jeho vnitřní rodiny

není naplno přesvědčen,

že duše má vždy pravdu —

ne, dokonce ani jeho srdce. ```

5625

```

Můj Pane Nejvyšší,

aspiruji udělat něco dobrého.

Schválíš mi to, prosím?

Můj Pane Nejvyšší,

toužím udělat něco špatného.

Odpustíš mi, prosím?

```

5626

```

Můj Nejvyšší Pane,

jsi Původcem všeho.

Proto se nakonec bez Tvé Vůle

nemůže nic stát.

"Pravda, Mé dítě, pravda.

Ale některé věci schvaluji,

kdežto ostatní jen toleruji."

```

5627

```

Před závodem

jsou zcela odevzdaní.

Modlí se za Boží Vítězství.

Ale během závodu

a po závodě nemyslí na nic jiného

než na své vlastní vítězství.

Nechci, abys byl

v jejich společnosti. ```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 57, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_57