Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 6

502

```

Opakování pochybovačných myšlenek

může být příznakem

začátku života sebepodvádění.

```

504

```

Život bezpodmínečné odevzdanosti

je zároveň zachráncem života hledajícího

a naplnitelem Života Boha.

```

510

```

Ne úsměv mého Mistra,

ne požehnání mého Mistra,

ne soucit mého Mistra,

ale odpuštění mého Mistra

je dechem mého života,

jediným dechem mého života. ```

512

```

Když velmi dobře víš,

že tvá mysl je cirkusem zmatku,

proč žiješ uvnitř své mysli?

Když velmi dobře víš,

že tvé srdce je zahradou osvícení,

proč nežiješ uvnitř svého srdce?

```

513

```

Teď je tvůj život

potápějícím se vorem emocí,

protože nedovoluješ své vzletné moudrosti

vyjít do popředí. ```

515

```

Poselství z tvého vitálna:

tygr pokušení je překrásný

a vůbec není silný.

Poselství z tvé duše:

tygr pokušení je nejen nebezpečný,

ale také nenasytný.

```

527

```

Opravdový milovník Boha

je ten, kdo na konci každého dne

oduševněle a nesobecky uvidí,

jak vysoko vybudoval

Boží Království tady na zemi.

```

528

```

Každá myšlenka je světem.

Tento svět nemá žádný význam,

pokud nemá čistotu důvodu.

```

529

```

Protože tvé srdce přijalo

život aspirace jako svůj jediný život,

Bůh požádal tvou duši,

aby okamžitě zrušila

svou schůzku se smrtí.

```

531

```

Ne kosmičtí bohové,

dokonce ani Samotný Bůh,

ale člověk samotný

musí napravit

své vlastní rozsáhlé chyby.

```

532

```

Každá lidská mysl

je nakonec změnitelná.

Každé božské srdce

zůstává věčně nezměnitelné. ```

536

```

Dokud ve svém nitru

miluješ neviditelného Boha,

jak tě může viditelný Bůh

milovat, žehnat ti

a dát ti vše co má?

```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 6, Agni Press, 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_6