Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 60

5903

```

Ačkoliv je tvůj život

spoutaný touhou,

Bůh tě zve,

abys přespal v Jeho Kempu Soucitu. ```

5904

```

Jestliže tvé srdce opravdu krvácí

pro potřeby lidstva,

jak můžeš mít

špinavou tvář nejistoty? ```

5905

```

Chceš-li objevit

ostrov blaženosti,

buď věrný trůnu své duše.

```

5906

```

Dovolíš-li, aby tvé sny zemřely,

tvůj život poběží

do náruče noci zkázy.

```

5907

```

Máš-li srdce víry,

tak jen tehdy můžeš očekávat,

že budeš mít přístup

ke světlu dokonalosti. ```

5909

```

Jsi-li nevěrný v myšlenkách,

tvé srdce nebude nikdy schopno

překročit práh Nebes.

```

5910

```

Tvé oduševnělé modlitby

a mocné meditace

ti zaručí ve spánku

vše-vidící bdělost. ```

5911

```

Abys dosáhl nejvyšší výšky,

musíš toužit

po vyšším světě

uvnitř srdce Nepoznaného. ```

5912

```

Ve svém životě

miluje jednu věc

víc než cokoliv jiného,

a tou je denní majestátnost

svých vznešených meditací.

```

5913

```

Běda, nevěděl jsem,

že bych mohl tak trpět

z utrpení pochybující mysli.

```

5914

```

Srdce víry:

Co je to,

jestliže ne bezesně zářící

společník? ```

5916

```

Každé ráno zpívám a zpívám

v Božím Sboru Soucitu.

Proto mi dal Bůh schopnost

běžet nejrychleji

k Jeho zlatému Chrámu Srdce.

```

5917

```

Můžeš-li myslet

zlatými myšlenkami,

znamená to,

že jsi již změnil

zimní počasí své mysli.

```

5920

```

Udělej si nové vnitřní přátele:

čistota, pokora a božskost

čekají na tvé pozvání.

```

5921

```

Jak by mohl Bůh odmítnout

pravdu milující a světu sloužící duši?

Nemožné!

```

5922

```

Dnes jsi ve vnitřním světě

se svou pochybující myslí vetřelec.

Zítra budeš muset žít

v lese slz. ```

5923

```

Je na zemi někdo,

kdo nakonec neuvidí

úplný krach toužící mysli?

```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 60, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_60