Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 63

6201

```

Můžeš-li otevřít své srdce

jako se květina otvírá slunci,

Bůh tě obklopí,

tvou celou bytost,

svým univerzálním Mírem.

```

6202

```

Je hodně věcí,

které dělají lidské bytosti

a které překvapují Boha.

Nad jednou věcí ale Bůh užasne nejvíc:

když člověk ignoruje Boha,

svého jediného Přítele. ```

6203

```

Vidím v tobě

ustaraného hledajícího,

protože každý den zapomínáš

pouštět svého draka aspirace. ```

6204

```

Podvádíš-li každý den sám sebe,

objevování Boha je skutečně

zbytečné hledání.

```

6205

```

Bůh od tebe na úplném začátku

neočekává v ničem mistrovství,

ale ve všem od tebe očekává

tvou oduševnělou ochotu. ```

6206

```

Chceš zářit?

Můžeš snadno zářit

jako slunce,

ve tvém sebenabízení

Bohu v člověku.

```

6208

```

Tvůj dynamit touhy

nejenže v tvém životě vybuchne,

ale také zničí

nejmocnější naději země v tebe. ```

6212

```

Nikdy jsem si nepomyslel,

že má o mně Bůh tak vysoké mínění,

když má tento svět

o mně tak nízké mínění. ```

6215

```

Kdy si konečně uvědomíš,

že nestoudný strach

zakrývá krásu tvé tváře?

```

6216

```

Sladkého odevzdaného úsměvu mého srdce

si Bůh vždy váží

daleko za mou představivost.

```

6217

```

Můj Pane Nejvyšší,

Tvůj Mír mě navádí

a Tvé Uspokojení

mě vede. ```

6220

```

Spíš.

Možná budeš spát navždy.

Proto nemáš žádnou potřebu,

aby ses osvobodil

od otroctví své mysli.

```

6221

```

Když opustíš zemi své duše,

tvé srdce navždy ztratí

vyrovnanost Božího Srdce.

```

6222

```

Teď, když je

celý tvůj život nevědomosti minulostí,

Bůh ti zaručuje

duhovou Krásu své Nekonečnosti. ```

6226

```

Jedna starodávná otázka:

jak se může člověk osvobodit

z pasti svého očekávání?

```

6237

```

Bude ti líto,

když nebudeš

v Boží vybrané Hodině vzhůru,

aby sis hrál

s Božím soucitným Okem.

```

6238

```

Univerzální život duše

začíná v Nebi.

Transcendentální život srdce

začíná na zemi. ```

6241

```

Když Boží Oko

vstoupí do tvého srdce,

přivítej ho oduševněle

a okamžitě. ```

6244

```

Klepeš

na dveře svého srdce.

To znamená,

že jsi již dosáhl

vynikající trumf

ve svém životě aspirace. ```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 63, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_63