Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 65

6401

```

Ó má duše,

ó můj věčný příteli

prosím, prosím, naznač mi:

Kdo jsem?

Čím jsem?

```

6404

```

Protože trpíš

nemocí nejistoty,

nebudeš se moci těšit

krásou světla pokroku. ```

6405

```

Dokonce i Bůh-Soucit

nechce vést

neochotné.

```

6408

```

Chceš předávat

Boží Poselství?

Tak musíš žít stále

v Božím vše milujícím

soucitném Oku.

```

6409

```

Konečně skončila

platnost tvého pasu

do země nevědomosti.

Proto má pýcha a Boží Důvěra v tebe

zůstanou navždy nesrovnatelné.

```

6410

```

Žij v blaženosti duše.

Nebudeš schopen slyšet

volání smrti.

```

6416

```

Každý dech mi dává

stejnou otázku:

Budu někdy schopen

těšit Boha bezpodmínečně

Jeho vlastním Způsobem?

```

6421

```

Ty a Bůh

jste si velmi podobní.

Oba jste bezesní

distributoři naděje. ```

6422

```

Pokud jsi účastníkem

ve hře odevzdanosti,

můžeš zkusit hrát roli

slz vděčnosti svého srdce. ```

6423

```

Bůh nechce,

aby Jeho Knihu Blaženosti Vize

upravovaly lidské ruce.

```

6425

```

Bůh mi odpustí

pouze s jednou podmínkou:

bude-li láska jednoty mého srdce

vždy připravena

se zvětšovat a postupovat.

```

6433

```

Někteří měli špatný start,

a potom běželi nejrychleji

a závod vyhráli.

Někteří měli výborný start,

ale potom ztratili nadšení.

Kdo ví, zda vůbec dokončí závod. ```

6436

```

Dokud a pokud

nebude na fyzické úrovni

projeveno vše,

přeměna lidské přirozenosti

nebude kompletní.

```

6438

```

To Nesmrtelné ve mně

je můj Bůh.

To Nekonečné ve mně

je můj Bůh.

To Věčné ve mně

je můj Bůh. ```

6439

```

Kde je mé štěstí?

Je uvnitř mého míru,

a nikde jinde.

```

6440

```

Uspokojení

je založeno na jednotě.

Zvítězíš-li v závodě,

silou své jednoty budu cítit,

že jsem to dokázal já.

```

6444

```

Co vidím ve své meditaci?

Ve své meditaci vidím

rozsáhlejší než nejrozsáhlejší

oceán míru

a rozlehlou modrou oblohu

v nitru svého

drobnějšího než nedrobnějšího srdce.

```

6447

```

Mír znamená uspokojení —

uspokojení z modlitby,

meditace

nebo z odevzdanosti

Boží Vůli.

```

6449

```

Byla doba,

kdy jsem žil

v soucitném Oku mého Pána.

Teď ale žiji

v odpouštějící Srdci mého Pána.

```

6451

```

Nemůžeš na Boha spěchat.

Má své vlastní Sny.

Má svou vlastní vybranou Hodinu.

```

6458

```

Mír není

jen celá skutečnost,

ale jediná skutečnost,

která může uspokojit Boha

Jeho vlastním Způsobem.

```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 65, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_65