{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 67

Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 67

6601

Pouze duše žíznící po míru

se nakonec stanou

Božím usmívajícím se ranním svítáním.


6602

Hledající,

který se zcela odevzdal

Vůli Milovaného Nejvyššího,

nemůže být nikdy pod vlivem

pozemské smrti.


6605

Ochota zrozená z moudrosti

má schopnost a je schopností

uspokojit Boha

vždy Jeho vlastním Způsobem.


6606

Jsi nejdokonalejším nástrojem Boha

právě proto,

že tvé srdce vrostlo

do galaxie hvězd vděčnosti.


6608

Kde jinde můžeš najít mír,

když ne ve tvé radostné odevzdanosti

Boží, vševidoucí Vůli?


6617

Můj Pán Nejvyšší

mi nedovolí zpívat

cokoliv chci.

Dovolí mi zpívat

jen v tichu pokoje mé duše.


6618

Každý den časně zrána

přichází zkontrolovat

můj Pán Nejvyšší

hořící aspiraci mého srdce.


6619

Chci vlastnit Boha:

to je můj starý objev.

Chci, aby mě Bůh vlastnil:

to je má nová idea.


6620

Když uvidím Boha,

první věc, kterou udělám,

je to, že Ho posadím na trůn

ticha svého srdce.


6623

Každá dobrá myšlenka

je kousek Nebe,

který si milovník Boha nese,

kamkoliv jde.


6630

Můj Pane Nejvyšší,

vím, že nemáš čas

vstoupit do skutečnosti mého života

ale vstup každou noc

do snu mého života.


6634

Teď, když se připojil

do výboru pro aspiraci srdce,

vyvinul si schopnost věřit,

že Bůh brzy přijde.


6637

Můj Pane Nejvyšší,

potřebuji od Tebe jediný Dar:

sluncem ozářený Úsměv Tvého Srdce.


6640

Pouze květina vděčnosti

tvého srdce

vytvoří pro Boha

vůni uspokojení.


6642

Poté, co jsem dokončil

svůj vnitřní závod,

Bůh mi udělil

svou Symfonii Úsměvů.


6644

Žádná vzdálenost na překonání

není příliš velká

pro milovníka jednoty s Bohem.


6650

Dva blízcí přátelé

nevděčnosti:

pochybující život

a ustrašené srdce.


6653

Musíš zpomalit

rychlost svého pokušení

a zítra ho musíš

zastavit navždy.


6655

Děláš-li něco pro Boha,

použij mocné paže svého života

a oduševnělé prsty svého srdce.


6657

Každý obyčejný život

je drobná kapka myšlenky.

Každý božský život

je obrovský oceán vůle.


6665

Nikdo není hoden

Božího Soucitu,

ještě méně

Jeho odpuštění.


6666

Zůstaň ve svém domově srdce,

abys mohl reagovat na Boží Volání.

Pokud tam nejsi

abys mohl odpovědět, když tě volá,

kdo ví, jestli ti dá

další šanci?


From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 67, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_67