Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 69

6802

```

Překážky nevědomosti

se ti klaní,

protože ses stal studentem

školy světla moudrosti. ```

6804

```

Máš tak moc nepřátel,

protože nežiješ

v univerzální jednotě blaženosti

své duše. ```

6805

```

Neobracej stránky minulosti,

chceš-li, aby mysl inspirace

a srdce aspirace

byly tvými důvěrnými přáteli. ```

6806

```

Milovník Boha a hledající pravdy

má schopnost

zachránit dokonce ty,

kdo ztratili veškerou naději. ```

6807

```

Upadlý život

nemusí

a nemůže být

upadlý navždy. ```

6808

```

Nešiř fámy

a své realizaci Boha.

Ani Bůh ani lidé

to neocení. ```

6810

```

Jsi to ty, kdo jsi vykopal

hrob neposlušnosti.

A proto jsi to ty,

kdo bude na tomto hrobě spálen. ```

6811

```

Nemysli si,

že každý má,

nebo bude v blízké době bude mít,

schopnost komunikovat pravidelně s Bohem.

Nemožné!

```

6812

```

Nemůžeš se podívat,

že ses stal

nejžalostnější obětí

svých vlastních ničivých skutků? ```

6815

```

Můžeš-li si během dne

udržet ve své mysli

čisté myšlenky,

budeš v noci požehnán

společností andělů.

```

6816

```

Chci jedinou věc:

nikdy nedovolit své mysli,

aby byla ochromená nečistotou.

```

6817

```

Buď ostražitý, buď ostražitý,

chceš-li být na zemi

reprezentantem Boha.

Jinak budeš přinucen

ponořit se zpět

do temného spánku svého života. ```

6818

```

Jestliže je tvé vitálno statečné

a tvá mysl čistá,

nevidím důvod,

proč by ses nemohl poměřit

se Standardem Nejvyššího.

```

6820

```

Rozdíl mezi tebou a Bohem

je tento:

Bůh odpouští,

ale nezapomíná.

Ty ani nezapomínáš

ani neodpouštíš. ```

6821

```

Nemyslitelná mysl

nezná

krásu, čistotu a božskost

nepotopitelné lodi. ```

6824

```

Nesmíš nikdy překročit

čáru neposlušnosti,

protože tvá duše světla

se zrodila

pro manifestaci Boha-Nekonečnosti.

```

6826

```

Chceš mít čas

být sám s Bohem?

Tak znič jednou provždy

svůj vše pohlcující

život tužeb!

```

6827

```

Mysl nevidí

svou vlastní temnotu.

Srdce necítí

svou vlastní oduševnělost.

Život nezná

svou vlastní bohatost. ```

6828

```

Abys byl po celou dobu,

kdy žiješ na zemi,

šťastný a míruplný,

jen ciť, že svět patří Bohu

a ne tobě.

```

6830

```

Na bojišti života

existuje mnoho pravidel.

Nebudeš-li se jimi řídit,

staneš se kořistí zničení. ```

6831

```

Bůh nechce, abys předkládal

jednu výmluvu za druhou.

Chce jen, abys začal

nový začátek. ```

6833

```

To, co potřebuji,

je vnitřní jednota

a ne schopnost se přátelit.

Důvěrný vztah

je tvůrcem problémů.

Nezbytnost jednoty

je řešitel problémů.

```

6837

```

Znovu a znovu

děláš stejné chyby

a žádáš ostatní o odpuštění.

Jaké máš ale právo

očekávat a vyžadovat jejich odpuštění,

pokud stále pokračuješ

v dělání těch stejných chyb?

```

6838

```

Procvičuj meditaci tajně a oduševněle

kdekoliv jsi.

Brzy získáš sebedůvěru

meditovat na Boha

vědomě a stále.

```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 69, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_69