Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 70

6901

```

Tvé vděčné srdce

snáší z Božího Srdce dolů

ptáčka uspokojení

a pomáhá mu přistát

na rukách zasvěcení tvého života.

```

6902

```

Dokud se zcela neosvobodíš

z úzkosti připoutání,

mír mysli zůstane vždy

nedosažitelný. ```

6903

```

Potřebuji jen srdce,

které je expertem

na provádění skutků jednoty.

```

6905

```

Vždy se snaží

o dokonalost,

i když jeho život

nebyl požehnán

ani stínem dokonalosti.

```

6906

```

Ráno jeho srdce ukazuje

svému Milovanému Nejvyššímu

zprávu o své aspiraci.

Večer jeho život ukazuje

svému Milovanému Nejvyššímu

zprávu o své transformaci.

```

6907

```

Každý den, každou hodinu

rozvíjej jen jednu věc:

sílu zasvěcení,

nesobeckou a bezpodmínečnou. ```

6908

```

Běda,

to, co potřebuji,

je dynamické vitálno!

Běda,

to, co mám,

je pustošící vitálno! ```

6909

```

Není divu, že jsi selhal

ve své životní zkoušce!

Neuspěl jsi, protože

máš obrovský nedostatek

zásob odevzdání a vděčnosti.

```

6910

```

Každý den

jeho srdce oddaně chodí

a oduševněle se učí

ve vyučování ticha své duše. ```

6911

```

Určitě je ve tvém nitru

hluboká studna víry.

Hledej ji!

Jednoho dne

ji nepochybně objevíš.

```

6912

```

Všechny cesty, bezpochyby,

vedou k Bohu.

Ale cesta života odevzdanosti

je vždy nejkratší. ```

6913

```

Samotná nejistota je mocnou silou,

která oslabuje to lidské v nás,

a nedovolí nám

vidět to božské v nás. ```

6914

```

Nevidíš

že strom sebedůležitosti tvého života

je zcela zničen

mračením světa? ```

6916

```

Každá duše

je poslem

nejvyššího sebeovládání.

```

6917

```

Není žádný rozdíl

mezi jménem a slávou,

když se hraje hra nevědomosti

zbytečného života. ```

6919

```

Tvá loď života nesmí nést

tvou neaspirující mysl,

nečisté vitálno

a tvé letargické tělo. ```

6920

```

Každá touha je nebezpečná.

Každá touha je divoká.

Každá touha musí být odvrhnuta ihned,

jak si uvědomíte

její samotnou existenci.

```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 70, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_70