{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 73

Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 73

7201

Jak můžeš váhat,

jak můžeš zklamat,

když moc dobře víš,

že Bůh byl, je

a navždy bude

na tvé straně?


7202

Jsou jen dvě nejvyšší slova,

která mohou zachránit

jeho vnější i vnitřní život:

vděčnost a odevzdanost.


7203

Tvé srdce se může každý den těšit

z prázdnin,

dává-li svůj život zasvěcení zemi

a svůj život aspirace Nebi.


7204

Chceš, aby byl tvůj

život vznešený?

Pokud ano,

tak nejprve udělej

vznešeným svůj cíl.


7205

Proč musíš zemřít

v beznaději?

Nemůžeš žít

s nezkrotnou odvahou své duše?

Zkus to!

Určitě můžeš.


7206

Neboj se.

Bůh k tobě začne mluvit jako první,

až Ho půjdeš navštívit.

Udělá rozhovor extrémně snadným

a zároveň

extrémně plodným.


7207

Od chvíle, kdy je čistota

tvým přítelem-jednotou,

proč musíš plakat?

Proč se musíš dokonce znepokojovat?


7208

Nezáleží na tom,

kolikrát jsem se rozloučil

se svou podezřívavou myslí,

běda,

nikdy mě nenechá samotného.


7209

Jeho srdce žije

v domě jasu čistoty.

Jeho mysl žije

v jeskyni temnoty nečistoty.


7210

V duchovním životě

má stálá důvěra

v něčí vnitřní vedení

mimořádnou důležitost.


7211

Duchovní Mistr je ten,

kdo je neúnavným vůdcem k Bohu

pro hledající lidské bytosti.


7213

Má dokonalost nestoupá sama.

Boží Uspokojení

stoupá s mou dokonalostí.


7215

Běda,

necítí žádnou vnitřní naléhavost

prohlásit svou nezávislost

na domově věčnosti-nevědomosti.


7216

Můžeš snadno splatit

svůj dluh Bohu

usmívající se službou

svého života.


7218

Mé srdce je zaměstnáno

Božím Okem Soucitu.

Má duše je zaměstnána

Božím Srdcem Uspokojení.


7220

Bůh chce, abys k Němu přišel

kdykoliv chceš,

protože tvé četné návštěvy

jsou jediným způsobem,

jak vytvořit jednotu

tvého srdce s Ním.


7222

Bůh je blíž,

než si představuješ.

Proto tvá mysl pochyb

a život strachu

budou dlouho, dlouho osvěcovány

Božím Okem Soucitu.


From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 73, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_73