Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 73

7201

```

Jak můžeš váhat,

jak můžeš zklamat,

když moc dobře víš,

že Bůh byl, je

a navždy bude

na tvé straně? ```

7202

```

Jsou jen dvě nejvyšší slova,

která mohou zachránit

jeho vnější i vnitřní život:

vděčnost a odevzdanost. ```

7203

```

Tvé srdce se může každý den těšit

z prázdnin,

dává-li svůj život zasvěcení zemi

a svůj život aspirace Nebi. ```

7204

```

Chceš, aby byl tvůj

život vznešený?

Pokud ano,

tak nejprve udělej

vznešeným svůj cíl.

```

7205

```

Proč musíš zemřít

v beznaději?

Nemůžeš žít

s nezkrotnou odvahou své duše?

Zkus to!

Určitě můžeš. ```

7206

```

Neboj se.

Bůh k tobě začne mluvit jako první,

až Ho půjdeš navštívit.

Udělá rozhovor extrémně snadným

a zároveň

extrémně plodným. ```

7207

```

Od chvíle, kdy je čistota

tvým přítelem-jednotou,

proč musíš plakat?

Proč se musíš dokonce znepokojovat? ```

7208

```

Nezáleží na tom,

kolikrát jsem se rozloučil

se svou podezřívavou myslí,

běda,

nikdy mě nenechá samotného.

```

7209

```

Jeho srdce žije

v domě jasu čistoty.

Jeho mysl žije

v jeskyni temnoty nečistoty. ```

7210

```

V duchovním životě

má stálá důvěra

v něčí vnitřní vedení

mimořádnou důležitost. ```

7211

```

Duchovní Mistr je ten,

kdo je neúnavným vůdcem k Bohu

pro hledající lidské bytosti.

```

7213

```

Má dokonalost nestoupá sama.

Boží Uspokojení

stoupá s mou dokonalostí.

```

7215

```

Běda,

necítí žádnou vnitřní naléhavost

prohlásit svou nezávislost

na domově věčnosti-nevědomosti. ```

7216

```

Můžeš snadno splatit

svůj dluh Bohu

usmívající se službou

svého života. ```

7218

```

Mé srdce je zaměstnáno

Božím Okem Soucitu.

Má duše je zaměstnána

Božím Srdcem Uspokojení. ```

7220

```

Bůh chce, abys k Němu přišel

kdykoliv chceš,

protože tvé četné návštěvy

jsou jediným způsobem,

jak vytvořit jednotu

tvého srdce s Ním. ```

7222

```

Bůh je blíž,

než si představuješ.

Proto tvá mysl pochyb

a život strachu

budou dlouho, dlouho osvěcovány

Božím Okem Soucitu. ```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 73, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_73