{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 76

Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 76

7501

Plné svítání

poslušnosti srdce

nabízí životu

den dokonalosti.


7502

Baldachýn meditace

tě může a bude chránit,

jsi to ale ty,

kdo si ho musí pořídit.


7503

Bůh chce,

abys miloval a cenil si

Jeho neočekávaných Návštěv.


7505

Obdivuji, uctívám a miluji

krásu, čistotu a božskost

jeho dětské aspirace.


7506

Démon neposlušnosti

zničil jeho život,

vnitřní i vnější.


7507

Světlo moudrosti ví,

jak zároveň osvítit

i strávit.


7508

Pochybující mysl

není nic jiného,

než rostlina nejistoty.


7509

Ne jako mysl,

srdce bez dechu soutěží

v závodě sebepřekonávání.


7510

Pustá nejistota

je důvěrným přítelem

lidské mysli.


7511

Všichni bychom si měli zasloužit

oslavu výročí

své vlastní aspirace.


7512

Nemluvě o Bohu,

dokonce ani člověk nemůže ignorovat

oduševnělou žádost.


7513

Každý hledající Boha

se bude nakonec těšit

z pádu nadřazenosti pochybnosti.


7514

Jeho celý život je spoutaný

jeho nezrozeným a nesmrtelným

zmatením mysli.


7515

Pacient v Boží Nemocnici Srdce:

to je to, čím má být vždy

moje mysl.


7516

Bez Boží Pomoci

nemůžeš naplnit

Boží Sen.


7517

Nevědomost neváhá

mluvit špatně o Bohu.

Moudrost neváhá

udeřit na Boží Buben Vítězství.


7518

Co to je za modlitbu,

když se musíš obávat i potom,

co ses pomodlil?


7519

V Nebi i na zemi

si jeho život bezpodmínečné odevzdanosti

užívá dvojí národnosti.


7520

Mé skutky sebenabízení

jsou vždy sponzorovány

Bohem Samotným.


7521

Aspirující srdce

je jistou léčbou

pro depresivní vitálno.


7522

Vyhasnutí

tvé pochybující mysli

je začátkem

úsměvu dokonalosti tvého života.


7523

Boží zasvěcená Láska k tobě

nikdy nemůže zůstat

utajená.


7524

Nikdy neztrať

svůj hlad

po duchovní dokonalosti,

nikdy!


From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 76, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_76