Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 8

707

```

Bůh nedovolí mé mysli,

aby měla v Jeho Amfiteátru

přednášku o dokonalosti,

ale každý den zve mé srdce,

aby mělo přednášku o aspiraci

a zasvěcení. ```

708

```

Teď, když jste se sjednotili

se světlem ticha vaší duše,

můžete snadno opustit

blázinec pochybností své mysli. ```

709

```

Ó můj živote,

nezaměřuj se na nic jiného,

než na Stálost Uspokojení

mého Pána. ```

710

```

Pro lidskou mysl je

skoro nemožné uvěřit,

že je přistěhovalcem

ze světa nevědomosti. ```

712

```

Běda,

má mysl zničila sama sebe

myšlením.

Běda,

mé srdce hledá rostlinu naděje

v mém vyschlém životě.

Běda,

má duše se zcela odcizila

blaženosti uspokojení.

```

713

```

Jeho Bůh je bez tvaru.

Medituje a medituje

na Boha světlo,

aby jej osvítil.

Můj Bůh je osobní.

Medituji a medituji

na Boha Nejvyššího Milovníka,

aby mě naplnil. ```

714

```

Teď, když ses ponořil

do duchovního života,

zůstaň mu věrný.

Určitě dosáhneš svůj

zlatý cíl.

```

715

```

Můj Milovaný Nejvyšší,

nemusím Ti dát hodně věcí,

ale dvě věci pro Tebe mám:

srdce vděčnosti

a život odevzdanosti.

```

717

```

Chceš-li být dokonalý,

tak to, co k tomu potřebuješ

je aspirace od jedné minuty ke druhé.

Chceš-li být spokojený,

tak to, co k tomu potřebuješ,

je zasvěcení od jednoho roku ke druhému.

```

719

```

Kdo říká, že ses ničím nestal?

stal ses slepým koncem cesty

sám sebou vytvořeným uspokojením.

Možná si to neuvědomuješ,

ale je to něco —

něco absolutně nepřijatelné. ```

721

```

Vidět Boha-Světlo,

cítit Boha-Světlo,

stát se Bohem-Světlem:

to je jediný cíl

mé meditace.

```

722

```

Když meditoval na světlo,

viděl uvnitř něj mír.

Když meditoval na mír,

viděl uvnitř něj

osvobození světa.

```

723

```

Ó má duše,

můžeš mi prosím říct pár slov

o Božím Oku a Božím Srdci?

"Boží Oko

je Jeho Novost Věčnosti.

Boží Srdce

je Jeho Naplnění Věčnosti."

```

724

```

Nasadíš-li si každý den

brnění víry,

Bůh ti poskytne

svůj nejvzácnější dar:

Blaženost Uspokojení.

```

726

```

Ten, kdo porazí svou mysl,

je pozván Bohem,

aby s ním sdílel

nekonečný Poklad Boží Nesmrtelnosti. ```

727

```

Nemůže být větší nesmysl,

než si myslet,

že tvůj život

už nemůže být úspěšný

a tvá duše

už nemůže udělat pokrok. ```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 8, Agni Press, 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_8