{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 81

Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 81

8001

Ve všech svých radostech a trápeních

vidím Oko Soucitu

mého Milovaného Nejvyššího.


8003

Ó má slepá mysli,

nauč se umění schovávat se.

Zkus to, podaří se ti to!


8004

Bohu nevadí,

když o Něm mluvíš špatně.

Tak proč ztrácíš

svůj vzácný čas?


8005

Dostal jsem od Boha

poslední varování.

Už na mě nebude dál čekat.


8006

Slepý svět

se chce těšit

z chaotického tance

války ničení.


8007

Odpovědnost samotná

je bohatou odměnou

z Nebe.


8008

Jesliže si pilot

necení cíle,

jak si ho mohou cenit

pasažéři?


8009

Bůh Spravedlnost

má učitele:

Boha Soucit.


8010

Miluj svůj Cíl!

Automaticky

uděláš pokrok.


8011

Boží Diář

je plný rozhovorů

od srdce k srdci

hledajících s Bohem.


8012

Každý den

lidská deprese

vyzývá Boží Soucit.


8013

Nemohu sám sebe uspokojit,

můj Pane.

Myslíš, že za mě můžeš

tento nemožný úkol

splnit?


8014

Ačkoliv jsi docela upřímný,

těšíš se

z nečestného přívalu pomluv.


8015

Každou noc

získává obrovské potěšení

ze svých snů-požitků.


8017

Bezpodmínečná odevzdanost

je nejbezpečnější

a nejrychlejší cesta

vedoucí k Bohu.


8019

Odvaha, která aspiruje,

je životním

nesrovnatelným přítelem.


8021

Milovník Boha se těší

ze stříbrného ticha

nesmírného slunce.


8022

Jeho je schopnost,

která nachází ještě před tím,

než začala hledat.


8023

Uvnitř mysli hledající Boha

je návštěva myšlenek

zakázána.


8024

Každý den jeho srdce trpí

z náhlých příchodů

nejistých nadějí.


8025

Všechno ho opustilo

kromě nečistých myšlenek

jeho mysli.


8026

Každý život touhy

je životem

miliónu zoufalství.


8027

Jeho stříbrné myšlenky

jsou hory

stoupajících plamenů.


8028

Má představivost

může ubytovat

Všudypřítomné Oko Boha.


8030

Nevědomě si hraji

s nocí nevědomosti,

ale vědomě tančím

se sluncem moudrosti.


From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 81, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_81