Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 82

8102

```

Lidské srdce

zcela zapomnělo

na svůj původ —

univerzální život jednoty. ```

8103

```

Vybraný nástroj je jen jedním

z již nespočetně vybraných Bohem. ```

8105

```

Když nezchladíš

své aspirující srdce,

nikdy nezestárneš.

```

8106

```

Umlčet nadšení

v kterémkoli okamžiku

je naprosto špatné.

```

8108

```

„Nepotřebuji tě.“

Píseň, kterou nikdo nechce slyšet! ```

8110

```

Chce-li tvé srdce doplout

ke břehu blaženosti,

tvá mysl musí dát sbohem

břehu myšlenek. ```

8111

```

Každý den

se může milovník Boha těšit

vůní vděčnosti své tiché meditace.

```

8114

```

Ochota mysli

je počátkem

plnosti srdce.

```

8117

```

Všechny skryté brány

budou otevřeny.

Jen oduševněle čekej na příchod

tvého Milovaného Nejvyššího. ```

8120

```

Síla tvého sebepřekonání

přichází ze stříbrné víry srdce. ```

8121

```

Každá lidská inkarnace

je pokračováním

Božího nedokončeného Příběhu.

```

8122

```

Stříbrné otázky srdce

se potkají

se zlatými odpověďmi duše.

```

8123

```

Každý den se země potápí

smutnou tíhou.

Bůh to ví.

Člověk to neví. ```

8124

```

Nikdy nikomu nedovol,

aby přistřihnul

stříbrná křídla

tvých zlatých snů. ```

8126

```

Jeho srdce pomáhá mému srdci

zdarma

plus neustále

a bezvýhradně. ```

8128

```

Ve tvém prostém srdci

chce spát

má mysl složitosti.

```

8129

```

Žiješ ve stínu

své hory-pochybnosti,

přesto od Boha očekáváš

Jeho Blaženost Srdce Nekonečnosti. ```

8132

```

Naplnit své srdce

kouzelnou Blažeností:

to musí být

tvou nově zrozenou touhou. ```

8135

```

Startér všech věcí

má rád vítěze i poraženého. ```

8136

```

Pij zhluboka blaženost duše

a tvé srdce bude

Božím vybraným Domovem.

```

8138

```

Každá Boha milující duše

je předurčena být

oceánem sebedávajícího života.

```

8139

```

Musel jsi projít

nevyslovitelnými obtížemi

dlouho před tvou vytouženou

přeměnou tvé přirozenosti. ```

8141

```

Bez Tebe,

kdo může dýchat?

S Tebou,

kdo si může vůbec představit nezdar? ```

8142

```

Vzhlédni, vzhlédni!

Jeho Pláč je v tobě.

Jeho Úsměv je pro tebe.

```

8143

```

Jeho vnitřní světlo projevilo

upřímné sebedávání

jeho vnějšího života.

```

8144

```

Nabízím svůj úsměv tomu,

kdo si myslí, že má duše

má něco pro Boha

a můj život

má něco pro člověka.

```

8146

```

Tvé srdce je jako

kvetoucí strom.

Proto k tobě přicházím

pro tvůj úsměv požehnání. ```

8149

```

Jaké je tvoje tajemství?

Proč je na tebe země tak hrdá?

Proč tě má Nebe tak rádo?

```

8150

```

Nech si svou pýchu

pro sebe,

protože nikdo neví,

jak by ji použil. ```

8151

```

Tady pláče

nezrozená naděje.

Tam pláče

nenaplněný slib. ```

8152

```

Hra života není hrozná.

Jen ji zkus hrát

opatrněji a oduševněleji.

```

8155

```

Jak můžeš dostat něco od Boha,

když jsi nedal nic

Jeho vybranému dítěti —

Stvoření? ```

8156

```

Nečekám poděkování,

nečekám ani žádné komentáře,

ale očekávám svět ticha,

když zpívám Boží Písně. ```

8157

```

Všichni přišli,

jeden po druhém,

aby mi řekli,

že mě chce Bůh vidět

jako dalšího Boha.

```

8160

```

Mé srdce aspirace

je mimořádně a trvale šťastné

ve tvé písni jednoty.

```

8161

```

Životní chyby neví,

že mohou být občas

neodpustitelné.

```

8163

```

Každý den si rád představuji

modro-zlaté úsměvy Nebe. ```

8165

```

Smutek noci

bude určitě požehnán

radostí dne.

```

8166

```

Hromující oko smrti

je to, čemu se musíme postavit

a co musíme porazit.

```

8167

```

Zítra, až budu pryč,

mě svět obviní za věci,

o kterých jsem ani nesnil.

```

8169

```

Nikdy není příliš pozdě

ve tvém objevování Boha,

aby sis dobil baterie

své aspirace. ```

8170

```

Rostlina důvěry roste,

aby ukázala světu

schopnosti vyšších světů.

```

8173

```

Vymaž ze své vědomé i nevědomé paměti

bolesti minulého života zklamání. ```

8174

```

Oduševnělost v jeho srdci

je naplněním jeho života. ```

8175

```

Dnes jsi spáč.

Zítra budeš nejen probuzený,

ale i buditel země.

```

8176

```

Neběhej za zázraky!

Všechny zázraky jsou

hrozně křehké.

```

8177

```

Ústa temnoty

touží pohltit

srdce světla.

```

8179

```

Ten, kdo vědomě neaspiruje,

žije v říši nicoty. ```

8181

```

Setřes,

setřes pouta

sedmi nižších světů!

```

8182

```

Bůh nedovolí tvé mysli

zničit krásu oka vize

tvého srdce.

```

8183

```

Nech celou svou bytost,

aby poznala krásu a božskost

plamenů aspirace.

```

8184

```

Hledající se může každý den těšit

jasným pohledem

na zlatý horizont.

```

8187

```

Smrt není

a nikdy nemůže být

poslední zkouškou života!

```

8188

```

Sebevěnování je nejrychlejší cestou,

jak se osvobodit od starých zvyků. ```

8191

```

Malá slza je předurčena

spřátelit se

s mocným Oceánem Blaženosti.

```

8193

```

Bojovat proti princi nevědomosti

není tak obtížný úkol. ```

8195

```

Buď plný víry,

buď plný síly

a znič obrovské stromy pochybnosti

své mysli. ```

8196

```

Každá rostlina odpoutání

vyroste

do stromu osvícení.

```

8198

```

Život je neustálá bitva,

neboť Bůh chce,

abychom byli nejvyššími hrdiny.

```

8200

```

První úsměv,

který na zemi vykvetl,

ukázal Bohu,

že byl dokonalý. ```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 82, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_82