Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 92

9102

```

Temnota uvnitř tebe zemře,

jen když oddanost v tobě

bude vzývat osvícení shůry.

```

9104

```

Jestliže jsi milovník Boha,

tak to znamená,

že tě Bůh pokřtil

ve svém Moři Uspokojení. ```

9106

```

Nečistota napadla jeho mysl

nechráněnou,

ale čistota jeho srdce

přišla jeho mysl zachránit. ```

9107

```

Můj Pane Nejvyšší,

kde jsou Tvé vybrané nástroje?

„Běda, Mé vybrané nástroje

si užívají spánku nevědomosti

místo toho, aby plnily

svůj slíbený úkol.“ ```

9108

```

Nebudeš-li si chránit

květinu čistoty svého srdce,

nikdo, ani tví nejbližší,

tě ve tvém životě aspirace

nebudou schopni zachránit.

```

9109

```

Pomalu a neustále

musíš ztišovat svou mysl,

aby se v ní mohla uhnízdit

holubička míru. ```

9110

```

Slzy vděčnosti mého srdce

jsou jediné drahokamy,

kterých si můj Pán Nejvyšší

nesmírně váží. ```

9112

```

Je šťastný,

protože se každý den snaží dělat

a skutečně dělá o trochu víc,

než si myslí, že dokáže. ```

9113

```

Odevzdanost

je základní kámen

lidského paláce

manifestace Boha. ```

9115

```

Víru vybral Sám Bůh,

aby vedla tažení

za Boží vítězství.

```

9116

```

Neutěšíš-li

své nejvyšší požitkářství,

jak tě může Bůh nakrmit,

aby znesmrtelnil

vnitřní hlad tvého srdce?

```

9117

```

Nikdy neříkej ne

Oku Soucitu Boží Prosby,

chceš-li mít život

bezesné extáze. ```

9118

```

Zkus vidět jen Boží Tvář Uspokojení.

Jedině tak se budeš každý den

schopen postavit

tomuto světu nevděčnosti. ```

9119

```

Uspokojení v dávání,

uspokojení v přijímání,

uspokojení v překonávání,

uspokojení, uspokojení, uspokojení

je pro mě jediným Bohem.

```

9120

```

Veliké dosažení

nevyžaduje veliké oběti.

Veliké dosažení

potřebuje jen Záplavu Soucitu

od Absolutního Pána Nejvyššího.

```

9121

```

Pěstuj čistotu ve svém srdci.

Zakrátko dokážeš znovu objevit

Království nebeské.

```

9123

```

Života svobody

si budeš schopen užívat

až potom, co vylezeš

na věž moudrosti. ```

9125

```

Nechceš-li rozeznávat

semínka pochybnosti

uvnitř své mysli,

Bůh ti nezaručí

ovoce víry

uvnitř tvého srdce. ```

9127

```

„Existuje Bůh?“

To je tvá otázka.

Bůh existuje.

Existuje nejen pro tebe,

ale také pro kohokoliv jiného.

Uvidíme, jestli tě tato odpověď

může uspokojit.

```

9130

```

Žiješ-li v atmosféře aspirace,

dokonalost bude jménem,

které ti dá Bůh.

```

9132

```

Nepromarni hodiny

své služby Bohu

světskými myšlenkami.

```

9133

```

Smrt je nedobrovolná,

protože Bůh chce,

aby si na konci každého boje

vojáci života odpočinuli. ```

9134

```

Každá cesta srdce

je sypaná květinami čistoty,

ale lidská mysl

tomu nechce věřit. ```

9138

```

Ve vnitřním světě

jsi nucen vždy zvítězit,

nedovolíš-li své mysli

analyzovat vnější svět. ```

9139

```

Když jsi rozhněvaný na Boha,

tvá duše, se svou přísností,

a tvůj Pán, se svým Soucitem,

si domluví schůzku pro rozhovor. ```

9141

```

Otevřeš-li své srdce,

ucítíš, že Bůh na tebe

nemůže být nikdy přísný,

protože výška Jeho Soucitu

je nekonečně silnější,

než Jeho Světlo Spravedlnosti. ```

9145

```

Jediné přání mého života

je objevit

mou radostnou a nepodmíněnou odevzdanost

Božímu Světlu Spravedlnosti. ```

9148

```

Chceš-li se udělat šťastným,

chceš-li udělat Boha šťastným,

pak sebedávání musí být

mottem tvého života. ```

9149

```

Nevadí mi,

pokud všechny mé další sliby

zůstanou nesplněné,

ale svůj slib realizace Boha,

v tomto životě

splnit musím. ```

9150

```

Dávej, co máš a co jsi.

Pak bude Bůh každý den pozorovat

výročí tvého nejvyššího vítězství.

```

9151

```

Čas těžce tíží tvůj život,

protože nechceš,

aby Bůh používal tvůj čas

místo tebe. ```

9152

```

Bůh občas zavře své Uši,

ale nikdy nezavře své Oči,

a nikdy, nikdy, nikdy

nezavře své Srdce. ```

9155

```

Můžeš-li být oduševněle šťastný

a zůstat šťastný,

Bůh to bude považovat

za tvou opravdovou meditaci. ```

9156

```

Když sis jednou vytvořil

pevné vnitřní spojení

se svým duchovním Mistrem,

včerejší Mistr, dnešní Mistr

a zítřejší Mistr se všichni

stanou ve tvém životě jedním. ```

9157

```

Z jeho života tužeb

nezdědil nic,

jen nekonečnou sérii nezdarů.

```

9158

```

Musíš-li jít

ve svém životě aspirace pomalu,

běž pomalu.

Ale nechci vidět

tvůj život aspirace

na pokraji vyhasnutí ```

9160

```

Život samotný je vždy příležitostí.

Jsi-li ve zvířecím životě,

máš příležitost stát se člověkem.

Jsi-li v lidském životě,

máš příležitost stát se božským,

plus dokonalým. ```

9162

```

Nový rok přichází,

aby ti dal novou příležitost,

novou naději.

Ale nový rok přijde a odejde.

Proto okamžitě začni svou hru sebepřeměny!

```

9163

```

Rakovina pochybnosti ve tvé mysli

se každý den rozšiřuje.

Buď opatrný!

Záření víry je okamžitou nutností. ```

9165

```

Ten, kdo se může oduševněle usmát na Boha,

může určitě rychle plout

po řece pokroku života.

```

9168

```

Vyhraď si tři zvláštní minuty denně.

První minutu použij

k realizaci Boha.

Druhou minutu k projevení Boha.

Třetí minutu použij k tomu, aby ses stal

bezesnou Blažeností Uspokojení Boha. ```

9169

```

Když se podezřívající mysl

a dynamické vitálno

začnou přetahovat,

srdce se postaví vždy

na stranu vitálna.

```

9170

```

Čím jednodušší život, tím lepší.

Čím čistější mysl, tím lepší.

Čím hlubší srdce, tím lepší.

Čím větší sebedávání, tím lepší.

Čím rychlejší realizace Boha, tím lepší.

Čím silnější jednota s Bohem, tím lepší. ```

9171

```

Každý rád obviňuje někoho jiného.

Ale kdo je ten někdo jiný,

když ne část nerealizovaného

univerzálního Já? ```

9174

```

Díváš-li se okem srdce,

uvidíš,

že jsi už začal

závod dokonalosti svého života. ```

9175

```

Tím, že vzdoruje pochybnostem,

jeho mysl létá

na obloze Blaženosti Božího Uspokojení

```

9177

```

Když medituješ,

zkus odpojit proud myšlenek.

Uvidíš a ucítíš příval Blaženosti Boha

sestupující seshora

do tvého aspirujícího srdce.

```

9180

```

Po dlouhé době má dnes

šťastné shledání

se svým sebedávajícím životem.

```

9185

```

Buď opatrný!

Pokušení se ti může vysmát

dokonce i když jsi na pokraji

realizace Boha. ```

9187

```

Ambice nepřichází

z hladovějícího srdce,

ale z neúměrné chtivosti vitálna.

```

9190

```

Bůh hraje svoji Úlohu.

Nechává dveře svého srdce otevřené.

Hraješ svoji úlohu?

Necháváš dveře své mysli zavřené? ```

9194

```

Člověk, který po celou dobu

závisí na své mysli,

má život naplněný zbytečností.

```

9196

```

Každý den se nově připravil

na příjezd svého Pána Nejvyššího

s oduševnělou modlitbou svého srdce

a míruplnou meditací svého života. ```

9197

```

Zajisté, Pravda a Bůh jsou jedním,

ale já miluji Boha víc.

Zajisté, Bůh a Extáze Boha jsou jedním,

ale já potřebuji Boha víc. ```

9198

```

Jestliže tě Boží Soucit nesytí a neposiluje,

nemůžeš ve vnitřním světě stát

na svých vlastních dvou nohách.

```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 92, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_92