Mé modlitby aspirace z vánočního výletu, část 25

Poznámka editora

Následující modlitby nabídl Sri ­Chinmoy během své návštěvy v Solo a Yogyakartě v Indonésii v prosinci roku 2003.

13. prosince 2003

Solo, Indonésie

1 Dnes jsem rozhodnut...

```

Dnes jsem rozhodnut

dělat vše

Božím vlastním Způsobem.

```

2 Chce-li mít hledající čistotu...

```

Chce-li mít hledající čistotu,

musí cítit,

že je dítětem

Věčného Nyní. ```

3 Hledáš-li Boha...

```

Hledáš-li Boha

s opravdovou žízní a hladem,

potom se Bůh před tebou

zcela jistě objeví. ```

4 Můj život se nachází mezi...

```

Můj život se nachází mezi

Náručí Soucitu Boha

a Jeho Srdcem Odpuštění.

```

5 Boží Vůle nepůsobí...

```

Boží Vůle nepůsobí

v pochybovačné mysli.

Boží Vůle působí pouze

v sebedávajícím životě. ```

6 Myslet si, že Bůh...

```

Myslet si, že Bůh

je vším Odpuštěním,

daleko přesahuje

schopnost mysli. ```

7 Srdce cítí...

```

Srdce cítí,

že Bůh je bezesné

a nepodmíněné Odpuštění.

```

8 Zmlkni, má mysli! ...

```

Zmlkni, má mysli!

Mé srdce a já jsme připraveni

vzlétnout

na svých křídlech aspirace. ```

9 Běda ...

```

Běda,

když Bůh přednáší

o odevzdání,

počet přítomných hledajících

je zklamáním.

```

10 Vděčné srdce...

```

Vděčné srdce

je velmi vzácnou skutečností. ```

11 Boží blízkost závisí...

```

Boží blízkost závisí

na záři a upřímnosti

našeho úsměvu.

```

12 Mé vděčné srdce...

```

Mé vděčné srdce

a můj odevzdaný život

jsou oba zapotřebí

pro naplnění Božího Snu na zemi. ```

13 Má duše dovoluje mému srdci...

```

Má duše dovoluje mému srdci

hovořit s Bohem

pouze pod jednou podmínkou:

mé srdce smí s Bohem mluvit

pouze o Bohu.

```

14. prosinec 2003 ...

14 December 2003 Solo, Indonesia

14 Bůh chce, aby mé vnitřní zážitky...

```

Bůh chce, aby mé vnitřní zážitky

vedly můj vnější život. ```

15 Inspiruji-li druhé...

```

Inspiruji-li druhé,

můj život

se zcela jistě

ohromně zlepšuje. ```

16 Mé srdce...

```

Mé srdce

dělá nejrychlejší pokrok,

když si vytvoří svou blaženou jednotu

s celým světem. ```

17 Nechoď zpátky! ...

```

Nechoď zpátky!

Temná noc nevědomosti

tě bude znovu pokoušet

a pohltí tě. ```

18 Jdi kupředu! ...

```

Jdi kupředu!

Boží Oko Soucitu

a Boží Srdce Zájmu

tě volají. ```

19 Bůh mě miluje ne proto...

```

Bůh mě miluje ne proto,

že Jej také miluji.

Bůh mě miluje,

protože jsem připraven,

ochoten

a dychtivý

Jej milovat.

```

20 To lidské...

```

To lidské

v každé lidské bytosti

vždy uvažuje odlišně.

```

21 To božské v nás...

```

To božské v nás

vždy uvažuje přesně tak,

jak Bůh chce,

abychom uvažovali. ```

22 Ten, kdo ztratil dětské srdce...

```

Ten, kdo ztratil dětské srdce,

dělá svůj duchovní pokrok

velice obtížně,

kousek po kousku. ```

23 Ten, kdo neztratil své dětské srdce...

```

Ten, kdo neztratil

své dětské srdce,

je ve svém duchovním životě

překvapen svým vlastním

nepředstavitelným pokrokem.

```

24 Když si pln pochyb myslím...

```

Když si pln pochyb myslím,

že mě Bůh miluje,

Bůh okamžitě

roní slzy zármutku. ```

25 Když neomylně cítím...

```

Když neomylně cítím,

že mě Bůh miluje,

Oko Boha začne okamžitě plavat

v Jeho Nekonečném Oceánu Blaženosti. ```

26 Říkám světu...

```

Říkám světu,

že mě Bůh vroucně miluje.

Svět se mě ptá:

„Kde je důkaz?“ ```

27 Když mi svět říká...

```

Když mi svět říká,

že Bůh miluje svět,

říkám světu:

„Nepotřebuji žádný důkaz,

protože mi Bůh opakovaně řekl,

že neumí nic jiného

než milovat.“

```

15. prosince 2003...

15 December 2003 Yogyakarta, Indonésie

28 Mé šťastné srdce...

```

Mé šťastné srdce

je jediná věc

kterou můj Pán

ode mě chce. ```

29 Každá myšlenka...

```

Každá myšlenka —

povzbuzující, nebo odrazující —

má přitažlivou sílu.

```

30 Můj Pán dává...

```

Můj Pán dává

velmi zvláštní Lásku,

Zájem a Laskavost

květům srdce mého života. ```

31 Nesnaž se uniknout své minulosti...

```

Nesnaž se uniknout své minulosti.

Vyzvi a překonej svou minulost

jednou provždy,

abys mohl kráčet vpřed,

nořit se dovnitř a letět vzhůru.

```

32 Každý den...

```

Každý den

brzy ráno a večer

musíme říkat

své modlitby odevzdání Bohu. ```

33 Má rozechvělá vděčnost Bohu...

```

Má rozechvělá vděčnost Bohu

je nepopsatelná. ```

34 Nechť jsem vlastníkem...

```

Nechť jsem vlastníkem

nadšeného srdce

a bezesného života modlitby,

abych mohl v každém okamžiku

těšit svého Pána.

```

35 Mé srdce...

```

Mé srdce,

musíš věnovat duši

svou nerozptýlenou pozornost,

když sestupuje,

aby ti nabídla ponaučení od Boha.

```

36 Můj Pán mě...

```

Můj Pán mě

ze své nekonečné Štědrosti

vzal daleko, daleko za oblast

noci temnoty zmatené mysli. ```

37 Touha...

```

Touha

nás zoufale potřebuje.

Aspiraci

bezesně potřebujeme. ```

38 Nebudu-li aspirovat...

```

Nebudu-li aspirovat,

nebudu moci překonat

pýchu sebezviditelnění

svého ega. ```

39 Srdce plačící po Bohu...

```

Srdce plačící po Bohu

já jsem —

dvěma očima smějícími se na Boha

také jsem. ```

40 Buď tím, kdo dává sám sebe...

```

Buď tím, kdo dává sám sebe,

než se staneš snílkem o Bohu.

Buď snílkem o Bohu,

než se staneš milovníkem Boha. ```

41 Všechny dny pokroku našeho srdce...

```

Všechny dny pokroku našeho srdce

budou ověnčeny

Bohem Samotným.

```

42 Být ateistou...

```

Být ateistou

je snazší

než věřit v Boha.

```

43 Věřit v Boha...

```

Věřit v Boha

je snazší

než přemýšlet o Bohu.

```

44 Přemýšlet o Bohu...

```

Přemýšlet o Bohu

je snazší

než se modlit k Bohu.

```

45 Modlit se k Bohu...

```

Modlit se k Bohu

je snazší

než milovat Boha.

```

46 Milovat Boha ...

```

Milovat Boha

je snazší

než poslouchat Boha.

```

47 Poslouchat Boha...

```

Poslouchat Boha

je snazší

než mít meditaci

bezesné jednoty s Bohem. ```

48 Meditovat na Boha...

```

Meditovat na Boha

je snazší

než Boha neustále

těšit a naplňovat. ```

49 Těšit a naplňovat Boha...

```

Těšit a naplňovat Boha

je snazší

než se stát zástupcem Boha

na zemi. ```

50 Stát se zástupcem Boha...

```

Stát se zástupcem Boha

je snazší

než projevit Boha

po celé délce a šířce světa. ```

51 Projevit Boha všude...

```

Projevit Boha všude

znamená ukončit

Kosmickou Hru srovnávání.

```

16. prosince 2003...

16. prosince 2003 Yogyakarta, Indonésie

52 Milovníkem snu...

```

Milovníkem snu

jsem byl. ```

53 Tím, kdo věří v čin...

```

Tím, kdo věří v čin,

nyní jsem. ```

54 Sebedávajícím...

```

Sebedávajícím

se stanu. ```

55 Být znalcem Boha...

```

Být znalcem Boha

je mým Konečným Cílem. ```

56 Dokážu-li jít daleko za hranice...

```

Dokážu-li jít daleko za hranice

všech člověkem vytvořených

a člověkem předpověděných náboženství,

mohu opravdu milovat Boha. ```

57 Ti, kdo pochybují sami o sobě...

```

Ti, kdo pochybují sami o sobě,

dozajista ztratí

své vnitřní štěstí

a zničí svůj cíl. ```

58 Každý hledající...

```

Každý hledající

musí neohroženě čelit

noci nevědomosti.

```

59 Neber svět...

```

Neber svět

jako bezvýznamnou,

neužitečnou přehlídku věcí.

```

60 Ber svět...

```

Ber svět

jako Zemi Příslibu úplného

Projevení Boha.

```

61 Můj Pane, velmi silně...

```

Můj Pane, velmi silně

jsem objal Tvé Nohy.

Žádná síla nevědomosti

se nemůže odvážit mě odvést pryč. ```

62 Skutečný duchovní život...

```

Skutečný duchovní život

je jednosměrná

cesta blaženého pokroku.

```

63 Každé srdce...

```

Každé srdce

je písní

zpívající o Bohu.

```

64 Soucitné Oko...

```

Soucitné Oko

Mého Milovaného Nejvyššího

burácí,

když jsem neposlušný. ```

65 Musím věnovat všechnu pozornost...

```

Musím věnovat všechnu pozornost

kráse Božího Stvoření

a nelibovat si

ve svých vlastních výtvorech. ```

66 Skutečně miluji...

```

Skutečně miluji,

když nalézám ochranu

pod Oblohou Nadvlády

svého Milovaného Nejvyššího. ```

67 K mé největší radosti...

```

K mé největší radosti

se vrací záplava naděje

mého projevení Boha.

```

68 K udržení těla...

```

K udržení těla

je potřeba

nasytit fyzický hlad.

```

69 Má-li být realizován Bůh...

```

Má-li být realizován Bůh,

je nezbytně nutné

nasytit duchovní hlad.

```

70 Neodcházej na odpočinek! ...

```

Neodcházej na odpočinek!

Odejdeš-li,

Boží Pýcha

si tě nenajme. ```

71 Mysl...

```

Mysl

neumí vystoupit

z továrny na události.

```

72 Srdce...

```

Srdce

dokáže snadno přejít

daleko za hranice událostí.

```

From:Sri Chinmoy,Mé modlitby aspirace z vánočního výletu, část 25, Madal Bal, 2007
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/apr_25