Mohl bys prosím pohovořit o špatné a dobré straně okultní síly?

Sri Chinmoy: V době Šrí Rámakrišny měl jeden člověk okultní sílu. Dovedl vyzařovat světlo ze svých zad. Šrí Rámakrišna mu tuto schopnost vzal. Lidé by mohli říct: „Šrí Rámakrišna je tak zlý! Ta okultní síla někomu patřila. Proč mu ji vzal? Byla jeho vlastnictvím. Proč ji jen Šrí Rámakrišna odebral? Je tak chamtivý!“ Šrí Rámakrišna by ale namítl: „Odebírám ji pro jeho dobro. Chlubí se touto silou. Ještě nerealizoval Boha a už se tímto světlem vychloubá. Jen s ní vytváří pozdvižení mezi lidmi, takže mu dělám laskavost. Odebírám ji, odebírám ji.“ Z duchovního úhlu pohledu udělal Sri Rámakrišna dobře, přestože to bylo vlastnictví někoho jiného.

Jeden ze Sri Aurobindových bratrů opustil Ašrám. Také si rozvinul podobnou schopnost se světlem. Byla například zatemněná místnost úplně bez světla a Sri Aurobindův bratr řekl: „A teď fotografuj.“ Nebyl tam žádný blesk, žádné světlo, ale on prohlásil: „Na minutu nebo na dvě místnost osvítím.“ Nebylo tam žádné elektrické světlo, nic; byla tam černočerná tma. Řekl: „Fotografe, jsi připravený?“ Pak do místnosti přinesl světlo a fotograf mohl fotit.

Doneslo se to ke Sri Aurobindovi a ten řekl: „Aha, tak tohle on dělá!“ Ačkoliv byl v Pondicherry a jeho bratr v Kalkatě, tuto okultní sílu mu vzal. Jeho bratr si pak stěžoval: „Co to děláš? Máš tolik vlastních sil a teď mi bereš, co patří mně.“ Sri Aurobindo mu ale odpověděl: „Ano, mám spoustu vlastních sil. Tohle však dělám pro tvoje dobro, pro tvoje dobro. Nepotřebuji tvoji sílu, ty ale svým představením jen přitahuješ publikum a tvá realizace Boha zůstává vzdáleným pláčem.“

Pokud mí žáci získají nějakou okultní sílu, udělám to samé a tuto sílu jim odeberu. Rozhodně to bude pro jejich dobro. Jednou jsme měli v jednom našem Centru čtyři nebo pět samozvaných „realizovaných“ duší. Jeden z nich mi napsal a požádal mě, abych mu řekl, jak má svou takzvanou okultní sílu používat moudře. Chtěl ode mě poradit. Co to měl za okultní sílu? Nakonec všichni tito „realizovaní“ lidé naši cestu opustili. Jeden za druhým, všichni odešli.

Okultní a duchovní síla jsou jako vlny a oceán. Okultní síly jsou jako velice, velice mohutné vlny. Duchovní síla je jako oceán. Vlny nás mohou vyděsit, avšak oceán nikoliv, přestože je tak rozlehlý. Když ale přicházejí obrovské vlny, vylekáme se.

From:Sri Chinmoy,Za hranice toho, co máme a nemáme rádi, (knižně nevydáno), 2013
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/bld