Universite De Montreal

Jak můžeme získat čistotu?

Sri Chinmoy: Získat a zvětšit čistotu můžeme prostřednictvím svého neustálého vnitřního pláče. Když náš vnitřní pláč stoupá vzhůru, postupně osvěcujeme celou svou bytost, a když nastane osvícení, čistota do nás nutně vstoupí. Zmínil jsem několik duchovních cvičení, která mohou pomoci získat čistotu. Ale čistotu, která trvá věčně, čistotu nejvyššího řádu, získáme pouze skrze vnitřní pláč po absolutním Nejvyšším.

From:Sri Chinmoy,Kanada aspiruje, Kanada přijímá, Kanada dosahuje, část 1, Agni Press, 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ca_1