Jak si můžeme zachovat klid ve fyzické mysli, když musíme udělat tolik věcí v tak krátkém čase?

Sri Chinmoy: Především, nejste-li plni míru, myslíte si, že věci, které musíte dokončit, uděláte dříve? Ne! Když jste neklidní a pobouření, když jste plni úzkostí a starostí, jen své problémy a těžkosti zvětšujete. Dejme tomu, že máte cíl, kterého chcete dosáhnout co nejdříve. Pokud v sobě nesete nebožské prvky, jako je strach, pochybnost, úzkost, nejistota a tak dále, znamená to, že nesete závaží navíc a tím snižujete svou schopnost. Jak tedy budete moci dosáhnout cíle v té nejbližší možné době? Vaše smluvená hodina bude oddálena.

Běžec ví, že když nese závaží navíc, jeho protivníci ho porazí. Neustále musíte cítit potřebu vyprázdnit svou mysl. Když do vaší mysli vstoupí pochybnost, strach, nejistota či nějaká jiná negativní síla, prostě mysl vyprázdněte, odhoďte negativní síly, abyste mohli běžet co nejrychleji. S vnitřní vírou, láskou, oddaností a odevzdaností poběžíte nejrychleji.

První a nejpřednější je pro hledajícího mír mysli. Pokud jste si vytvořili mír v mysli, tak uvidíte, že Boží Hodina se přiblížila a věci, které chcete dosáhnout a projevit na zemi, se povedou snadněji. Správný přístup je vytvořit a udržet si tichou, klidnou a pokojnou mysl. Když je mysl tichá a klidná, tak můžete běžet nejrychleji bez těžkého nákladu.

Dokud jsme na zemi, musíme vědět, most mezi konečným a nekonečným můžeme vystavět pomocí stálé aspirace. Potom přineseme konečné do nekonečného a sjednotíme se s Nekonečnem. Starosti a obavy nám nikdy nepomohou; naopak nás zpozdí. Ale máme-li mír mysli, tak můžeme k našemu cíli běžet nejrychleji, a když Boží Hodina udeří, budeme schopni dosáhnout toho, co Bůh chce, abychom dosáhli.

From:Sri Chinmoy,Kanada aspiruje, Kanada přijímá, Kanada dosahuje, část 1, Agni Press, 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ca_1