Může aspekt Boží Síly přeměnit něčí život?

Sri Chinmoy: Jakýkoliv aspekt Boha určitě přemění život člověka. Hledající musí mít nezměrnou víru v určitý aspekt Boha. Může to být aspekt Síly, aspekt Míru, aspekt Lásky, aspekt Světla nebo jakýkoliv jiný aspekt. Je na hledajícím, aby si rozvinul víru, naprostou víru, v jakýkoliv aspekt Boha.

From:Sri Chinmoy,Stvoření a dokonalost, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/cap