Svoboda

Existuje svoboda? A pokud ano, kde se nachází? Svoboda existuje. Žije v našem vědomém odevzdání se Vůli Nejvyššího. Naše bezvýhradné odevzdání, to je naše spolehlivá jednota s Nejvyšším. Jelikož je Nejvyšší nekonečná Svoboda, my ve své podstatě nemůžeme být jiní.

Byl to Marlowe, kdo řekl:

> Není v naší moci milovat nebo nenávidět,

> protože vůle v nás je vedena osudem.

> — Christopher Marlowe

To je pravda jedině tehdy, je-li náš osud určován mimořádně omezenými příkazy našeho ega. Pokud se svým neustále rostoucím plamenem aspirace žijeme v neomezené a všemocné vůli duše, prodělává tento náš žalostný osud zásadní přeměnu — naprosté připoutání se mění na nezměrnou svobodu. To, co máme uvnitř, a to, co vidíme navenek, je vědomí svobody, která se vyvíjí, roste a září. Bez ohledu na to, jaký druh svobody — fyzické nebo duchovní — nám to přináší, tato svoboda nejen že vystřídá či dokonce nahradí naši spoutanost, ale také přemění samotný dech připoutání na Nesmrtelnost svobody. A to je, jak poznamenala jedna světově známá osobnost, svoboda bez uvozovek.

From:Sri Chinmoy,Komentář k Bhagavadgítě, Madal Bal, 2010
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/cbg