Radžas

Radžas je druhá vlastnost. Člověk radžasu je vždy plný dynamického zanícení. Chce vlastnit svět. Chce vládnout světu. Takřka nemá čas na to, aby vstoupil do světa vnitřního osvícení. Jeho život má rád jen dvě věci: boj a dobývání. Má možnost být buď božským bojovníkem, nebo bojovníkem pusté lži. Má sílu na to, aby postavil chrám Pravdy. Má také sílu na to, aby jej rozbil a zničil. Naneštěstí, kvůli své neosvícené vizi a zdivočelému slonu, který je v něm, chrám často ničí a rozbíjí.

From:Sri Chinmoy,Komentář k Bhagavadgítě, Madal Bal, 2010
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/cbg