Aum

Jestliže jste četli můj článek: „Význam AUM“,[fn:1] budete o AUM znát bližší podrobnosti. Madam H. P. Blavatská, zakladatelka teosofie, nahlížela na Aum velice prostým a významným způsobem. Řekla:

> „Aum znamená dobré skutky, nikoli jen pouhý zvuk vycházející ze rtů. Musíte to říci pomocí skutků.“

> — Helena Petrovna Blavatská

Abychom poznali, co Aum je a co představuje, pomůže nám, prostudujeme-li upanišady, které o něm hovoří. Význam Aum nám jasně vysvětluje Mándúkja upanišada.

O významu Aum se lze dozvědět z knih, ale poznání Aum se nedá získat jejich studiem. Musíme ho dosáhnout vnitřním životem, životem aspirace, který přenese aspiranta do vyšších úrovní vědomí. Nejsnazším a nejúčinnějším způsobem, jak jít vysoko, výše a nejvýše, je zaplavit sebe samého čistou láskou a ryzí oddaností. Pochybnost, strach, zklamání, omezení a nedokonalost se musí odevzdat oddané lásce a odevzdané oddanosti. Láska a oddanost mají nesrovnatelnou sílu vlastnit svět a být vlastněny světem. Milujte Boží projevení — zjistíte, že kosmické stvoření je vaše. Oddejte se kosmickému projevení — uvidíte, že vás miluje a považuje za své zcela vlastní.

[fn:1] Sri Chinmoy, Prayer-World, Mantra-World And Japa-World, Agni Press, New York, 1974

Je pravda, že poznání vám může dát totéž, co dává láska a oddanost, ale velmi často poznání rozvíjíme ne kvůli Pravdě, ale pro naplnění tužeb. Honba za poznáním je marná, skrývá-li se v ní touha. Je-li aspirant samou láskou a oddaností, vznáší se.

Při svém letu zpívá:

```

Mé srdce už nebude více lkát a truchlit.

Mé dny a noci rozpouští se v Božím vlastním Světle.

Nad lopocením života je má duše

ptákem ohně, letícím Nekonečnem.

```

Na konci svého letu zpívá:

```

Poznal jsem Toho Jediného a Jeho tajnou Hru

a dostal se za moře snu nevědomosti.

V souzvuku s Ním hraji si a zpívám.

Patří mi zlaté Oko Nejvyššího.

```

Nyní vrostl do svého vlastního Cíle. Pln lásky k Božskosti v sobě samém zpívá:

```

Hluboce opilý Nesmrtelností,

jsem kořenem a větvemi překypující nesmírnosti.

Svou Podobu jsem poznal a realizoval.

Nejvyšší a já jedno jsme — vše přetrváme.

— Sri Chinmoy, Projevení

```

From:Sri Chinmoy,Komentář k Bhagavadgítě, Madal Bal, 2010
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/cbg