Kapitola XIII: Pole a Znalec Pole

Oddanost je více než dostatečná, abychom si uvědomili Pána Krišnu, Věčnou Pravdu. Nicméně, v této kapitole chce Sri Krišna rozšířit Ardžunovy znalosti, filozoficky a intelektuálně. Ti, kteří v sobě mají filozofické a intelektuální otázky týkající se Pravdy, budou nyní opravdu spokojeni.

Snažíme se vyhnout tomu a ignorovat to, co způsobuje problémy v našem životě. Podle Krišny, tato naše takzvaná moudrost není nic menšího než nevědomost. Je pravda, že si nebudeme sami vytvářet problémy. Ale když se objeví problémy, pak jim musíme čelit, vstoupit do nich, a nakonec nad nimi neohroženě a úplně zvítězit.

Ardžunovi již Pán požehnal vnitřní výškou. Nyní ho Pán chce osvítit poznáním Vesmíru, kde má hrát vědomou roli.

Hmota a duch. Prakriti a Puruša. Pole a Znalec Pole. Tělo je pole. Duše je jeho Znalec. Pravá moudrost spočívá v uvědomění si Znalce Nejvyššího a Vesmíru, poznaného a odhaleného.

Existuje dvacet čtyři Tattev, principů, které tvoří Pole. První skupina velkých prvků nebo základen je: země, voda, oheň, vzduch a éter. Pole také zahrnuje ego a pozemskou mysl, intelekt; pět orgánů činnosti — ruce, nohy, jazyk a dva orgány vylučování; také smyslové orgány, jako jsou nos, ústa, oči, uši, a tak dále. Pět sfér smyslů jsou: zrak, čich, chuť, sluch a hmat.

Jen jedna věc má být poznaná. Vědět, že Pán je uvnitř Vesmíru, vně Vesmíru a Za Vesmírem, znamená vědět všechno.

From:Sri Chinmoy,Komentář k Bhagavadgítě, Madal Bal, 2010
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/cbg