Zdrženlivost a odříkání

Odříkání vůbec neznamená fyzické trápení. Umrtvování těla se může líbit jen člověku s ďábelskými sklony. Milosrdný Bůh nevyžaduje, abychom se fyzicky týrali. Chce, abychom měli oduševnělé světlo moudrosti — nic více a nic méně. Odříkání znamená zasvěcené tělo, čistou mysl, milující srdce a probuzenou duši. Vnější odříkání roste na plodné půdě prostoty, upřímnosti a čistoty. Vnitřní odříkání roste na úrodné půdě vyrovnanosti, klidu a rovnováhy. Sattvické odříkání si nepřeje odměnu. Radžasické odříkání očekává a vyžaduje zisk, poctu a slávu. Tamasické odříkání chce a podporuje sebeoběť nebo zkázu ostatních.

Hledající transcendentální Pravdy a sexuální síly nikdy nemohou běžet bok po boku. Hledající, který kráčí po cestě sebeobjevování a objevování Boha, musí vědět, co je to skutečný celibát. Krišna Prem říká:

> „Pro člověka, který hledá vnitřní život, je neurotický celibát s takzvaně nevědomou myslí, zaplněnou potlačovaným sexem, vybíjejícím se ve změti více či méně zamaskovaných fantazií, opravdu tím nejhorším stavem. Takový stav může — stejně jako mimořádné zeslábnutí těla — způsobit podivné zážitky a vize, ale také účinně zabránit jakémukoliv skutečnému postupu na Cestě. Sex musí být překonán, nemůže být potlačen … beztrestně.“

> — Krišna Prem

Kapitola končí velmi oduševněle u Brahman. Brahman je božsky označován třemi slovy, která rozechvívají duši: Aum tat sat. (17.23)

Aum je nejvyšší mystický symbol. Aum je skutečné jméno Boha. Aum je v kosmickém projevení. Aum se nachází za projevením, velmi daleko za projevením.

Tat znamená „To“, Bezejmennou Věčnost. Majestátní „To“ stojí nad všemi vlastnostmi.

Sat znamená Skutečnost, nekonečnou Pravdu.

Musíme zpívat Aum a poté začít vykonávat božské povinnosti svého života.

Musíme zpívat Tat a poté nabízet lidstvu všechny své energizující a naplňující úspěchy.

Musíme zpívat Sat a poté nabídnout Bohu to, co jsme uvnitř i navenek, samotné své bytí.

From:Sri Chinmoy,Komentář k Bhagavadgítě, Madal Bal, 2010
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/cbg