Část II: Král, Princ, Syn

Král

Bůh je hrdý na Své Božství ve Sri Krišnovi. Člověk je hrdý na své lidství ve Sri Krišnovi.

Srí Krišna je milovaný Převozník, který neúnavně pendluje se svou Lodí vědomí mezi jedinečnou historií Indie a její nesrovnatelnou duchovností.

Rostoucí božství člověka pláče po lidské dokonalosti v Sri Krišnovi-člověku. V lidskosti Sri Krišny leží lidský slib stát se božským.

Sri Krišna ukradl srdce gopiím nepodmíněně. Gopie ukradly jeho Extázi bez výhrad.

Sladkost a milost nepopsatelná, pouto nerozbitné, oběť nepochopitelná — to je vskutku Radha, Mateřské Srdce Sri Krišny.

Radha nese lidskou duši do Sri Krišnova Srdce. Sri Krišna transformuje lidskou duši do Božské Duše a přikazuje jí, aby hrála svou roli v Božské Hře.

Vliv Mahábháraty kvete staletí. Vliv Srí Krišny je Požehnáním pro Věčnost.

Pánduovci měli lásku ke Sri Krišnovi. Sri Krišna měl nejen lásku, ale také štědrý zájem o Pánduovce.

Ardžuna se nakonec stal duchovním dítětem Sri Krišny. Sri Krišna se nakonec se stal milujícím otrokem Ardžunovy kapitulace.

Gíta je Sri Krišnovým Srdcem, jeho Vizí v Naplnění. Gíta je lidským Dechem, jeho Cestou k Nesmrtelnosti.

Sri Krišnova flétna vzrušuje Univerzální Vědomí. Sri Krišnova Gíta okouzluje Transcendentální Vědomí.

Sri Krišna hraje na flétnu. My posloucháme. Děláme něco víc. Vyměňujeme prach našeho těla za plnost Jeho Duše.

Pokud je Avatár Sri Krišna nejsložitějším vchodem, pak je Gíta, jeho píseň, nejúčinnějším klíčem.

Pro duše spoutané se zemí může Gíta plodně urovnat tmavé problémy lidského života. Pro Nebe hledající duše může Gíta probudit nové vědomí stále rostoucí Blaženosti.

Já konám. Odmítám přijmout pozvání Touhy. Sri Krišna koná. Přichází do mne osvítit mé vědomí.

Můj ideál je smontovat vyšší a vyšší žebřík božského vývoje. Sri Krišnův ideál udělat Sám Sebe božskou Obětí, která posílí příčky žebříku.

Sri Krišna je sladký, když si Ho uvědomím jako dokonalost svého „já“. Sri Krišna je sladší, když si Ho uvědomím jako někoho, kdo koná. Sri Krišna je nejsladší, když si uvědomím Jeho jako pilota veškerého mého jednání a sebe jako Jeho oddaného nástroje.

Aspirant to je pláčem, který nutí Sri Krišnu, aby se ho zmocnil s šílenou láskou.

A Vaišnavův život je opojnou láskou. On je částí osobnosti Sri Krišny, prostupující všemi božskými vlastnostmi věčného Života.

Když žiji v Duši Sri Krišny, vidím Pravdu shora. Když žiji v Srdci Sri Krišny, vidím Pravdu zevnitř. Když žiji v Těle Sri Krišny, vidím Pravdu zvenčí.

Sri Krišna je bezbřehým oceánem Blaženosti. Ale jakmile se Mu upřímně oddám, On mi daruje Svou vlastní Loď a vezme mě k bezmeznému Pobřeží, Zlatému Všemu.

Sri Krišna chodil po zemi, aby zničil filozofii duchovnosti, která se vyhýbá světu a materialismu svírajícího svět. Založil na zemi „Dharmarádžu“, království Vnitřního Zákona. Obnovil pravého ducha hrdinství kšatrijů, motivované nikoliv lidským já, ale Boží Vůlí, která vytvoří člověka oddaným a aktivním nástrojem Nejvyššího. Přinesl dolů do pozemského vědomí Nejvyšší Pravdu, že země a pozemský život jsou ve své podstatě božské, musí být navenek božské, plně a zcela, v každé oblasti, v každém aspektu.

From:Sri Chinmoy,Komentář k Bhagavadgítě, Madal Bal, 2010
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/cbg