Syn

Ježíš přišel. Svět slyšel. Ježíš odešel. Svět viděl. Ježíš se usmívá. Svět se stává.

Ježíš chtěl. Svět nedal. Svět chce. Ježíš dal. Kromě toho se stal.

Ježíš měl možnost sdělit světu nesrovnatelnou ctnost odpuštění. Ježíš neměl možnost sdělit světu nevyhnutelnou nutnost meče.

Ježíšovo lidské zrození byla Otázka. Jeho Božská Smrt byla nejen odpověď, ale Odpověď.

Bůh byl více než úspěšný při seslání Svého Syna na zem. Lidstvo utrpělo víc než porážku v nepřijetí Syna.

Ježíš měl. Svět potřeboval. Svět měl. Ježíš přijal.

Ježíš konal. Odhalil sám sebe. Svět konal. Zahalil sám sebe.

Bůh se usmíval skrze Ježíšovy oči. Lidstvo plakalo skrze Ježíšovy oči.

Ježíš byl Mariiným pozemským stvořením. Marie byla Jeho duchovním stvořením. Chránila Rostlinu. Strom chránil ji. A ona v sobě chrání celé stvoření Svého Otce.

Smyslnost nemůže žít v Čistotě. Ale Čistota může žít ve smyslnosti. Mariina Čistota se dotýká nejen nepřetržitého toku lidské nečistoty, ale také jejího pramene: Nevědomosti.

Lidská nečistota ví jenom jak křičet. Mariina božská Čistota určitě poslouchá její pláč. Ale její dynamický kouzelný proutek musí čekat na Hodinu Boha. Kromě toho je nesmírně důležitá vnímavost každého jedince.

Ježíšovo tělo ukázalo na zemi, jak ho používat. Ježíšova duše ukázal na nebi, jak sestupovat.

Hrubé chyby země jsou obrovské. Boží Soucit je větší. Ježíš to věděl. Modlil se za toto požehnání: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“

Bůh je Rozum i Víra. Protestantismus chce vidět Boha skrze Jeho neposkvrněnou Příčinu. Katolicismus chce vidět Boha skrze Jeho implicitní Víru.

Katolicismus cítí, že Kristus věčně Byl. Protestantismus cítí, že Kristus se postupně Stal.

Kdo je náš s ničím nesrovnatelný kamarád? Ten, kdo nám vědomě či nevědomě pomáhá plnit Boží Vůli uvnitř i vně. Ježíš to věděl. „Příteli,“ oslovil Jidáše. Význam Jidášova doteku Nebe znalo, ale země se to musí ještě dozvědět.

From:Sri Chinmoy,Komentář k Bhagavadgítě, Madal Bal, 2010
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/cbg