Vítězství je tam, kde je Dharma

Gándhárí nejstarší syn, Durjódhana, si k ní přišel pro požehnání. Neřekla: „Modlím se za tvoje vítězství!“ ani „Vítězství bude tvoje!“ Ona řekla: „Tam, kde je Dharma, bude vítězství.“ Moc dobře věděla, že na druhé straně, u protivníků, byl Judhišthira, syn Dharmy, inkarnace Dharmy, kdo by měl zvítězit. Nemohla požehnat svému synovi říct: „Tvé bude vítězství.“ Takže řekla: „Tam, kde je Dharma, bude vítězství.“

From:Sri Chinmoy,Komentář k Bhagavadgítě, Madal Bal, 2010
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/cbg