Velký hrdina a výsledek jeho jedné lži

Chtěl bych vám vyprávět smutný příběh. Durvasa si myslel, že si podmanil vše. Řekl: „Já jsem přemohl hněv, já jsem přemohl vášeň, já jsem přemohl všechno. Není pro mě nic, co mi zbývá dobýt.

Pak jednoho dne, když meditoval, přiletěla moucha a posadila se na jeho rameno. Durvasa vyletěl vztekem. Ten, který byl tak silný, se stal plný vzteku na mouchu a řekl: „Mám moc zničit svět. Jak se opovažuješ sedět na mém rameni!“

Moucha uletěla a on šel pro pomoc k Pánovi Šivovi. Pán Šiva k němu přišel a řekl: „Durvaso, podmanil sis vše, a přesto si moucha může sednout na tvé rameno a ty se rozzlobíš!“

Durvasa byl velmi mocný. Měl duchovní síly i okultní síly, ale nikdy si nepodmanil svou prchlivost. V Mahábháratě existuje mnoho autentických příběhů, kdy z ničeho nic proklel lidi. Jeho požehnání byly také velmi nerozumné. Občas požehnal lidem, ale velmi často to bylo spíše prokletí. Jeho samotné požehnání bylo prokletím.

Kuntí byla matka velkého hrdiny Gíty, Ardžuny. Kuntí pocházela z královské rodiny, a když byla mladá a svobodná, panna, tak se stalo, že Durvasa přišel do otcova paláce a ona ho obsluhovala. Durvasa byl s ní tak spokojen, že jí okamžitě řekl: „Dám ti požehnání.“

Řekla: „Děkuji vám. Budu tak šťastná.“

„Tak dobře. Požehnání je, že budeš brzy matkou velkého hrdiny.“ To bylo požehnání! Kuntí byla svobodná a dostala takové požehnání!

Ona řekla: „Teď jsem svobodná, jak se mohu stát někoho matkou?“

A chudák Kuntí měla dítě. Protože bylo nelegitimní, položila dítě do truhlice a hodila ho do řeky. Proud řeky přinesl dítě do rukou obyčejného, prostého člověka, vozataje, jenž se jmenoval Adhirat. Adhirat dítě (Karnu) vychoval. Když vyrostl, stal se velkým Karnou, stejně silným jako Ardžuna. Nakonec museli na bitevním poli Kurukšetra Ardžuna a Karna proti sobě bojovat.

Karna byl v těch dnech jeden z největších hrdinů, ale nevěděl, kdo je jeho matka. Když probíhala bitva u Kurukšetry, Kuntí k němu na poslední chvíli přišla s pláčem: „Můj synu, budeš bojovat proti ostatním mým synům. Chci, abys ty i Ardžuna, stejně jako mí další synové, zůstali spolu.“

Karna řekl: „Teď už je příliš pozdě. Nemůžu to udělat. Máš pět synů a považuješ-li mne za šestého syna, pak ti říkám, že až bitva skončí, budeš mít svých pět synů.“

„Jak?“ Vykřikla.

„Buď Ardžuna zabije mne, nebo já zabiji Ardžunu. Nedotknu se dalších svých bratrů. Svět ví, že máš pět synů a pět synů ti zůstane.“

Víme, že ve válce u Kurukšetry byl Karna zabit Ardžunou. Byl zabit, protože jednou lhal o své kastě. Adhirat, který ho vychoval, nebyl kšatrija (bojovník), a tak Karna nebyl považován, že je kšatrijského původu. Z tohoto důvodu ho velcí lukostřelci a další nechtěli učit. Řekli: „Nepocházíš z kšatrijské rodiny. Nemůžeme tě učit. Pocházíš z nízké kasty.“

Nakonec šel k Parašuramovi, jednomu z největší lučištníků Indie, a když se ho Parašuram zeptal na jeho kastu, řekl: „Pocházím z kšatrijské rodiny.“

Parašuram mu uvěřil a učil ho lukostřelbu, a tak se z Karny stal velký bojovník. Jednou odpoledne se stalo, že zatímco si Parašuram vzal siestu s hlavou položenou na klíně Karny, Karnu kousl škorpion. Karnova celá stehna začala hojně krvácet, ale on si myslel, že kdyby dělal hluk, mohl by svého pána probudit. Takže mlčel a škorpióna nezabil. Po chvíli se jeho pán probudil a viděl, co se stalo.

Řekl: „Ty jsi nezabil škorpiona. Ty jsi mi lhal! Kšatrija nemůže takové věci tolerovat. Tvoje stehna silně krvácela, a pokud bys byl kšatrija, okamžitě bys škorpiona zabil. Ale ty nejsi kšatrija. Ty pocházíš z kasty šůdrů. Jsi služebník. Nemůžeš být nikdy kšatrija, nemůžeš být nikdy bojovník. Ty jsi mi lhal. Až budeš potřebovat, ve chvíli své nejhlubší potřeby, zapomeneš na tajemství, jak se používá tvá největší zbraň.“

Nyní vidíme, co se to stalo v bitvě u Kurukšetry, když Karna bojoval proti Ardžunovi. Karna měl nejsilnější zbraň, kterou by nemohl nikdo na světě překonat. Myslel si, že ji na bojišti použije pouze proti Ardžunovi, a ne proti nikomu jinému. Prohlásil: „Tuto zbraň použiji pouze proti Ardžunovi.“

Ale na bojišti byl Ghatothkač, syn Bhímy, Ardžunova bratra, který zabil stovky bojovníků na straně Karny. Začal se blížit ke Karnovi, a když se chystal Karnu zabít, Karna řekl: „Teď mám ještě tu mocnou zbraň, kterou jsem dostal od Parašurama. S touto mohu zabít kohokoliv na Zemi. Proč bych ji nepoužil?“ A tak ji použil a zabil syna Bhímy. Když pak došlo k boji s Ardžunou, byl již bezmocný a Ardžuna ho zabil. Vidíte, jak se naplnilo Parašuramovo proroctví. Také můžete vidět, jak se naplnilo proroctví Karny. Pět synů Kuntí zůstalo naživu.

From:Sri Chinmoy,Komentář k Bhagavadgítě, Madal Bal, 2010
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/cbg