Síla koncentrace a síla oddanosti

Jsou někteří oddaní, kteří se chtějí předvádět. Celé hodiny meditují, hodiny zpívají, hodiny opakují jméno Pána Krišny. Na ostatní, kteří netráví tolik času při meditaci a zpívání se dívají spatra. Stalo se, že Ardžuna byl jeden z nich. Pokud si pamatujete, jeden z Ardžunových bratrů, jehož jméno bylo Bhíma, byl v nejsilnější v rodině. Bhíma se nikdy, nikdy nemodlil k jakémukoliv bohu. Trávil čas jezením a bojováním. Byl nenasytný jedlík a zároveň velký bojovník.

Ale Ardžuna se modlíval k tomuto bohu a k tamtomu bohu; musel potěšit všechny bohy na zemi. Pán Šiva musel být uctíván každý den. Dvě hodiny denně Ardžuna trávil sbíráním stovek květin a jednu po druhé pak nabízel Pánovi Šivovi. Pokaždé, když nabídl květinu, vyslovil jméno Pána Šivy. Pak vstoupila pýcha.

Co dělal Bhíma, bylo velmi jednoduché. Položil si prsty na své čelo a na pár minut se před každým jídlem soustředil. Pak začal hltavě jíst. To byla jeho meditace! Chudák Ardžuna mohl strávit hodiny sbíráním květin, ale Ardžunova pýcha nemohla uniknout Sri Krišnovi.

Sri Krišna řekl Ardžunovi: „Pojď, půjdeme se projít.“ Když šli, uviděli muže, jak táhne vozík. Vozík byl naložen květinami. Všemi druhy květin. Ardžuna řekl tomu člověku: „Co děláš s těmito květinami? A kam jdeš?“ Člověk neměl čas reagovat na Ardžunu. Sri Krišna řekl: „Ardžuno, pojďme za ním.“

Když ten muž došel ke svému cíli, bylo tam mnoho dalších vozíků květin. „Co budeš dělat se všemi těmi tisíci a miliony květin?“ Zeptal se Ardžuna. „Nemám čas s vámi mluvit. Teď jsem ve vážné koncentraci. Mohu mluvit jen k jediné osobě na zemi, a tou je Bhíma, druhý Panduovec. On je největší duchovní hledající. Když medituje před svým jídlem jen jednu nebo dvě minuty, říká: „Ó mocný Pane Šivo,“ a tisíce květin jsou tak nabídnuty Pánovi Šivovi. Jeho koncentrace je nejintenzivnější. Jeho meditace je nejupřímnější. Ardžuna jen hází květiny na Pána Šivu. Jen se ukazuje.“

Chudák Ardžuna se vrátil s Pánem Krišnou a byl velmi rozzlobený, že ho podrobil takovému ponížení. Pán Krišna řekl Ardžunovi: „Chtěl jsem, aby ses naučil, že to není počet hodin, že to není počet květů, ale je to síla koncentrace, je to síla oddanosti, která se počítá.

From:Sri Chinmoy,Komentář k Bhagavadgítě, Madal Bal, 2010
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/cbg