Krišna, vdova a její kráva

Někdy, když jsme v těžké situaci, působí Boží Milost velmi zvláštním způsobem. Cítíme, že když jsme v nesnázích a utrpení, tak je Bůh krutější. Dovolte mi, abych vám to ilustroval příběhem. Sri Krišna a Ardžuna byli jednou hosty u jedné vdovy. Vdova neměla žádné děti, nikoho. Byla úplně sama, ale měla krávu. Tato kráva byla jejím jediným prostředkem k obživě. Prodávala její mléko a z tohoto prodeje byla živa. Byla velkým oddaným Sri Krišny. Když ji Sri Krišna a Ardžuna navštívili v přestrojení, inkognito, byla tak ráda, že má dva božské hosty. Nabídla jim jídlo ze všeho, co měla ve svém domě. Sri Krišna byl velmi spokojen s jejím odevzdaným postojem a její oddaností. Na zpáteční cestě řekl Ardžuna Krišnovi: „Byl jsi jí tak potěšen. Proč jsi jí nedal požehnání? Proč jsi jí neřekl, že se jí bude brzy dařit dobře, teď, když si s ní tak spokojen?“

„Už jsem jí udělil požehnání, že její kráva zítra musí zemřít.“

„Cože? Její jediný prostředek obživy? Ona má jen krávu a nic jiného. Jak může bez krávy přežít?“

Krišna odpověděl: „Ty mi nerozumíš. Ona stále myslí na krávu. Kráva se musí nakrmit, musí se podojit, musí se umýt, a tak dále. Chci, aby myslela jen na mě, a když bude kráva pryč, bude celou dobu, dvacet čtyři hodiny, myslet na mě. Pak brzy nastane správný čas, abych ji vzal pryč z tohoto světa, a po několika letech jí dám lepší a naplňující inkarnaci. Když nebude mít na zemi nikoho, ani krávu, bude se snažit trávit veškerý svůj čas, den a noc, jen se svou oddaností ke mně. Jinak bude zde na zemi stále myslet na krávu, a ne na mne.“ A takto jsou cesty Sri Krišny nevyzpytatelné.

From:Sri Chinmoy,Komentář k Bhagavadgítě, Madal Bal, 2010
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/cbg